Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Spørgsmål og svar om parallelmotorvejen

En ny midtjysk motorvej er et meget stort projekt, der rummer mange spørgsmål
– her prøver vi at give svaret på nogle af de mest oplagte:

 • Hvor skal den sydlige del af vejen ligge?
  For den sydlige del Give-Haderslev er der lavet VVM-undersøgelse, og Vejdirektoratet har anbefalet en linjeføring øst om Billund med enten alternativet Øst 1 eller Øst 2.
  Politisk har man som led i det brede politiske forlig fra juni 2021 om Infrastrukturplan 2035 besluttet at anlægge den første del Give-Billund og samtidig vælge linjeføringen Vest 1 vest om Billund for den øvrige strækning videre mod Haderslev.
  Følg projektet for den sydlige del hos Vejdirektoratet
 • Hvor skal den nordlige del af vejen ligge?
  Vejdirektoratet har lavet forundersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give
  Se forundersøgelsen og øvrige dokumenter hos Vejdirektoratet
  Som led i det brede politiske forlig fra juni 2021 om Infrastrukturplan 2035 er det besluttet at anlægge første del som ny fire-sporet motorvej på strækningen fra Løvel nord for Viborg til Klode Mølle lidt nord for Silkeborg-motorvejen.
  I øjeblikket arbejder Vejdirektoratet på MKV-analyse (miljøkonsekvensvurdering, tidligere kaldet VVM-undersøgelse) for denne strækning.
  Følg projektet for den nordlige del hos Vejdirektoratet
 • Hvad koster vejen?
  For første etape af den nordlige del fra Løvel til Klode Mølle er der afsat 3,9 mia. kr. i aftalen om Infrastrukturplan 2035, mens der er afsat knap 2,0 mia. kr. til strækningen Give-Billund.
  I de tidligere strategiske analyser fra Vejdirektoratet i 2016 blev de samlede anlægsomkostninger anslået til 15-22 mia. kr. i 2016-priser alt afhængig af linjeføring. Disse tal er inklusive det 50 pct. korrektionstillæg (‘reserve’ for uforudsete omkostninger), som var normen dengang – det generelle tillæg er nu 30 pct., så den anslåede anlægssum bliver tilsvarende lavere
 • Hvor meget trafik får den nye vej?
  Fra 19.000 til 49.000 biler i døgnet på de enkelte delstrækninger – alt afhængig af linjeføring og placering på strækningen ifølge Vejdirektoratets trafikanalyser for det samlede projekt.
  Beregningerne viser desuden, at trafikken på en midtjysk motorvej ikke vil blive væsentligt mindre selv med en udbygning af E45
 • Hvad betyder parallelmotorvejen for aflastning af motorvej E45?
  Trafikken på E45 vil blive aflastet mellem 6 og 42 pct. – alt afhængig af linjeføring og placering på strækningen ifølge Vejdirektoratets trafikanalyser for det samlede projekt.
  Derudover vil en ny midtjysk motorvej aflaste hovedvejen Rute 13
 • Hvorfor ikke bare udbygge E45?
  Det skal vi også – det handler om både-og!
  Parallelmotorvejen kan ikke stå alene, og udbygning af E45 kan ikke stå alene som en langsigtet løsning for Jyllands-Korridoren, der er vital for den danske vareeksport. Politisk er det besluttet at udvide E45 til seks spor fra Vejle til Aarhus N, og arbejdet er gået i gang
 • Hvad betyder parallel-princippet for trafikanterne?
  Udbygning med parallel-motorvej giver en mere stabil og mindre sårbar nord-syd forbindelse i dette tilfælde.
  Trafikeksperterne hos Rambøll har tidligere analyseret fordelene ved en parallel-motorvej med et ‘dobbeltsystem’ i en rapport, der regner på f.eks. effekten for trafikanterne af et effektivt ‘skiftespor’ ved større ulykker
  Læs analysen fra Rambøll
 • Skal motorvejen pløje henover den gamle Hærvej?
  Nej – selvfølgelig skal den ikke det!
  ‘Hærvejsmotorvejen’ betegner det overordnede begreb, at vejen i store træk følger den jyske højderyg
 • Skal motorvejen pløje tværs gennem fredet natur?
  Nej – selvfølgelig skal den ikke det!
  Det er jo bl.a. også derfor, at Vejdirektoratet bruger rigtigt mange ressourcer på grundigt forarbejde og analyser af f.eks. påvirkningerne for natur og miljø
 • Hvornår åbner den nye vej?
  Forhåbentlig hurtigst muligt!
  Men Danmarkshistoriens største vejprojekt tager selvfølgelig sin tid, og det skal det også, så vi er sikre på, at der er ordentligt, sagligt og solidt grundlag for de store beslutninger.
  I sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, hvor hurtigt det skal gå – indenfor de tekniske og økonomiske grænser for processen
 • Hvad sker der nu?
  Vejdirektoratet er i fuld gang med MKV-undersøgelse for den første nordlige etape på strækningen fra Løvel nord for Viborg til Klode Mølle lidt nord for Silkeborg-motorvejen.
  MKV-undersøgelsen offentliggøres i sommeren 2024, fulgt af høring og borgermøder, inden Vejdirektoratet laver en indstilling til transportministeren i efteråret/vinteren 2024.
  For første etape af den sydlige del på strækningen Give-Billund venter Vejdirektoratet, at anlægsprojektet vil strække sig fra 2026 til 2032

  .