Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Spørgsmål og svar om parallelmotorvejen

En ny midtjysk motorvej er et meget stort projekt, der rummer mange spørgsmål
– her prøver vi at give svaret på nogle af de mest oplagte:

 • Hvor skal vejen ligge?
  Vejdirektoratet arbejder lige nu på to undersøgelser: 
  Forundersøgelse af strækningen Hobro-Viborg-Give og VVM-undersøgelse af strækningen Give-Haderslev.
  Der undersøges flere forskellige alternativer for placeringen og disse undersøgelser munder ud i forslag til konkrete linjeføringer – efter planen medio 2019
  Følg Vejdirektoratets arbejde
 • Hvad koster den?
  Alt afhængig af linjeføring anslår Vejdirektoratet anlægsomkostningerne fra 15-22 mia. kr. i 2016-priser – inkl. det sædvanlige 50 pct. korrektionstillæg (‘reserve’ for uforudsete omkostninger) i den strategiske analyse fra 2016
  Læs Vejdirektoratets strategiske analyse
 • Hvor meget trafik får den nye vej?
  Fra 19.000 til 49.000 biler i døgnet på de enkelte delstrækninger – alt afhængig af linjeføring og placering på strækningen ifølge Vejdirektoratets nyeste analyse.
  Beregningerne viser desuden, at trafikken på en midtjysk motorvej ikke vil blive væsentligt mindre selv med en udbygning af E45
 • Hvad betyder parallelmotorvejen for aflastning af motorvej E45?
  Trafikken på E45 vil blive aflastet mellem 6 og 42 pct. – alt afhængig af linjeføring og placering på strækningen ifølge Vejdirektoratets nyeste analyse.
  Derudover vil en ny midtjysk motorvej aflaste hovedvejen Rute 13
 • Hvorfor ikke bare udbygge E45?
  Det skal vi også – det handler om både-og!
  Parallelmotorvejen kan ikke stå alene, og udbygning af E45 kan ikke stå alene som en langsigtet løsning for Jyllands-Korridoren, der er vital for den danske vareeksport
 • Hvad betyder parallel-princippet for trafikanterne?
  Udbygning med parallel-motorvej giver en mere stabil og mindre sårbar nord-syd forbindelse i dette tilfælde.
  Trafikeksperterne hos Rambøll har tidligere analyseret fordelene ved en parallel-motorvej med et ‘dobbeltsystem’ i en rapport, der regner på f.eks. effekten for trafikanterne af et effektivt ‘skiftespor’ ved større ulykker
  Læs analysen fra Rambøll
 • Skal motorvejen pløje henover den gamle Hærvej?
  Nej – selvfølgelig skal den ikke det!
  ‘Hærvejsmotorvejen’ betegner det overordnede begreb, at vejen i store træk følger den jyske højderyg
 • Skal motorvejen pløje tværs gennem fredet natur?
  Nej – selvfølgelig skal den ikke det!
  Det er jo bl.a. også derfor, at Vejdirektoratet bruger rigtigt mange ressourcer på grundigt forarbejde og analyser af f.eks. påvirkningerne for natur og miljø
 • Hvornår åbner den nye vej?
  Forhåbentlig hurtigst muligt!
  Men Danmarkshistoriens største vejprojekt tager selvfølgelig sin tid, og det skal det også, så vi er sikre på, at der er ordentligt, sagligt og solidt grundlag for de store beslutninger.
  I sidste ende er det jo et politisk spørgsmål, hvor hurtigt det skal gå – indenfor de tekniske og økonomiske grænser for processen
 • Hvad sker der nu?
  Vejdirektoratet er i fuld gang med forundersøgelse for den nordlige del Hobro-Give og VVM-undersøgelse af den sydlige del Give-Haderslev.
  Dette arbejde munder ud i en rapport med anbefalinger af linjeføringer – ifølge planen offentliggøres den medio 2019