Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Derfor skal vi bygge parallelmotorvejen

Der er en lang række gode grunde til at bygge parallelmotorvejen
– her er nogle af de vigtigste:

 • Ny Midtjysk  Motorvej vil være en langsigtet, stabil løsning for Jyllands-Korridoren
 • Motorvej E45 er overbelastet med udsigt til kritisk trængsel på store strækninger
 • Udvidelser af E45 kan ikke løse det langsigtede behov med fremtidens trafikvækst
 • Vejle Fjord-broen er allerede nu oppe på den trafikmængde, trafikprognoserne forventede i 2030
 • Ny Midtjysk Motorvej giver en markant kortere og mindre kuperet vej for den nord-syd gående trafik og dermed mindre CO2-udledning – især for tunge lastbiler
 • En ny, fire-sporet motorvej i åbent land kan anlægges for samme km-pris som udvidelse med ét spor på en eksisterende motorvej
 • En ny, fire-sporet motorvej giver 100 pct. ekstra kapacitet mod 50 pct. ved udvidelse fra fire til seks spor på en eksisterende motorvej
 • En parallel-motorvej giver trafikale fordele med ‘skiftespor-princippet’, så trafikanterne kan søge alternative veje ved f.eks. større ulykker
 • Ny Midtjysk Motorvej kobler Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund på det overordnede vejnet
 • Ny Midtjysk Motorvej vil forbinde helt nye områder, mennesker og virksomheder med motorvejsnettet
 • Ny Midtjysk Motorvej vil bidrage til vækst, udvikling og arbejdspladser i nye områder og sikre et Danmark i bedre balance
 • Ny Midtjysk Motorvej vil give en meget stor samfundsgevinst i forhold til investeringen jfr. de officielle beregninger af samfundsforrentningen