Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Om komitéen

Hærvejskomiteen er en frivillig sammenslutning af politikere, interessenter i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner m.fl., der alle ønsker at arbejde konstruktivt og sagligt for politisk beslutning om anlæg af en Hærvejsmotorvej. Der ydes ikke honorar for medlemskab af komitéen.

Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, er formand for komitéen, som ledes af denne styregruppe:

Jan Hessellund
Adm. direktør, Billund Airport

Poul Andersen
Medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, tidl. MF (S)

Jens Vibjerg
Tidl. MF (V)

Ib Kristensen
Borgmester, Billund Kommune

Ulrik Wilbek
Borgmester, Viborg Kommune

Carsten Kissmeyer
Regionsrådsmedlem, Region Midtjylland

Mogens Therkelsen
Direktør, H. P. Therkelsen A/S

Ole Bang Jensen
Vognmand, Vognmandsforretning Ole Bang Jensen

Hærvejskomitéen formål er:

At synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om en ny parallelmotorvej, der skal aflaste Østjyske Motorvej og skabe fornyet vækst og udvikling samt bedre opkobling til Billund Lufthavn. At arbejde for en bred politisk beslutning om en Hærvejsmotorvej, der kan aflaste Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen samtidig med at der skabes grundlag for fornyet vækst i store dele af Jylland. Herunder vil komitéen komme med saglige og veldokumenterede indspil til en kommende mobilitetskommision samt til den igangværende strategiske analyse af vejkapaciteten i Jylland. At bidrage til fortsat fokus på den store betydning af den jyske transportkorridor fra Limfjorden i nord til Slesvig-Holsten i syd. 

Hærvejskomitéen skal konkret:

Arbejde for, at en Hærvejsmotorvej vedblivende er højt på den politiske dagsorden. Sikre bred og landsdækkende politisk opbakning til en Hærvejsmotorvej blandt alle relevante aktører, virksomheder, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne. Sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en Hærvejsmotorvej. Belyse og fremhæve alle saglige argumenter for en Hærvejsmotorvej i sammenhæng med de øvrige trafikale udfordringer i Jylland.  Afholde en række offentlige arrangementer, møder og events, der kan sikre vedholdende fokus på behovet for en Hærvejsmotorvej.   .