Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Om komitéen

Hærvejskomiteen er en frivillig sammenslutning af politikere, interessenter i det private erhvervsliv, organisationer, vidensinstitutioner m.fl., der alle ønsker at arbejde konstruktivt og sagligt for politisk beslutning om anlæg af en Hærvejsmotorvej. Der ydes ikke honorar for medlemskab af komitéen.

Medlem af regionsrådet for Region Syddanmark, tidligere MF Poul Andersen er formand for komitéen og danner styregruppe sammen med adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Airport, vognmand Jørgen Egeskov, Ikast-Brandes borgmester Carsten Kissmeyer og Billunds borgmester Ib Kristensen. Styregruppen tegner komiteen udadtil.

Hærvejskomitéen formål er:

At synliggøre, udbrede og videreudvikle visionen om en ny parallelmotorvej, der skal aflaste Østjyske Motorvej og skabe fornyet vækst og udvikling samt bedre opkobling til Billund Lufthavn. At anspore folketinget til, at der senest i 2013 igangsættes en egentlig forundersøgelse af en Hærvejsmotorvej som forløber for en VVM-undersøgelse fra 2015. At arbejde for en bred politisk beslutning om en Hærvejsmotorvej, der kan aflaste Østjyske Motorvej og Vejlefjordbroen samtidig med at der skabes grundlag for fornyet vækst i store dele af Jylland. Herunder vil komitéen komme med saglige og veldokumenterede indspil til en kommende mobilitetskommision samt til den igangværende strategiske analyse af vejkapaciteten i Jylland. At bidrage til fortsat fokus på den store betydning af den jyske transportkorridor fra Limfjorden i nord til Slesvig-Holsten i syd. 

Hærvejskomitéen skal konkret:

Arbejde for, at en Hærvejsmotorvej vedblivende er højt på den politiske dagsorden. Sikre bred og landsdækkende politisk opbakning til en Hærvejsmotorvej blandt alle relevante aktører, virksomheder, organisationer, myndigheder, institutioner og blandt borgerne. Sikre opbakning blandt og dialog med partierne på Christiansborg for en bred politisk beslutning om gennemførelse af en Hærvejsmotorvej. Belyse og fremhæve alle saglige argumenter for en Hærvejsmotorvej i sammenhæng med de øvrige trafikale udfordringer i Jylland.  Afholde en række offentlige arrangementer, møder og events, der kan sikre vedholdende fokus på behovet for en Hærvejsmotorvej.   .