Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

PRESSEMEDDELELSE 26. februar 2020  Forundersøgelsen af anden etape for Midtjysk Motorvej er netop offentliggjort – analysen bekræfter, at projek

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE 29. JANUAR 2020 Hen

LÆS MERE

P R E S S E M E D D E L E L S E 23. september 2019  Trængsel på vejene koster det danske samfund 65 mio. kr. hver eneste dag

LÆS MERE

Kronik fra Hærvejskomitéen - bragt i Avisen Danmark 9. september  Af Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syd

LÆS MERE

  Hærvejskomitéens årlige generalforsamling 4. februar viste bred politisk opbakning til ny midtjysk motorvej, som lover godt for gennemførelsen af regeringens planer – uanset, hvad der

LÆS MERE

Stærk fælles appel fra foreløbig 31 jyske borgmestre – enighed om fuld støtte til ny midtjysk motorvej i kombination med udvidelser på E45 – bred politisk opbakning på Christiansborg –

LÆS MERE

Der er lavet mange overordnede analyser af parallelmotorvejen gennem årene - både fra Hærvejskomitéens side og fra officielt hold, med analyser og rapporter fra både Vejdirektoratet og Transportm

LÆS MERE

Trafikken på Vejle Fjord Broen har allerede nu overhalet forventningerne til trafikken i 2030 –udviklingen kører stærkt mod grænsen for kritisk trængsel  – situationen kalder på politis

LÆS MERE

Hærvejskomitéen har netop afgivet sit høringssvar i forbindelse med Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af første etape og forundersøgelse af hele strækningen for Ny Midtjysk Motorvej. Vi glæ

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE - 14. marts 2017 Endnu voldsommere trafikstigning på motorvej E45 kræver langsigtet løsning – Vejle Fjord-broen vil nå kritisk trængsel om få år og kan ikke udvi

LÆS MERE

PRESSEMEDELELSE 23. september 2016 Fælles appel fra Danmarks førende eksport– og logistikvirksomheder om fremtidssikring af infrastrukturen – stigende problemer for Den Jyske Transpor

LÆS MERE

Ny analyse fra Copenhagen Economics dokumenterer de bredere økonomiske effekter af Hærvejsmotorvejen med metode udviklet for Transportministeriet – klyngeeffekt samt effekten på vare- og ser

LÆS MERE

PRESSEMEDDELELSE Nye beregninger af midtjysk parallel-motorvej viser særdeles flot samfundsforrentning for alle korridorer – markant aflastning af E45 – markante besparelser i rejsetid

LÆS MERE

Ny rapport fra Rambøll dokumenterer, hvor effektiv Hærvejsmotorvejen vil blive som alternativ rute i tilfælde af uheld på E45. Parallel-systemet vil skabe en række "skiftespor" så man hurtigt og

LÆS MERE

Ny analyse dokumenterer, at Hærvejsmotorvejen giver mere mobilt arbejdsmarked - adgang til mere arbejdskraft indenfor en times kørsel i hele Vestdanmak - bedre match mellem arbejdsgiver og ansatt

LÆS MERE
  • NYHEDER

Generalforsamling udsat pga. corona

I lyset af den alvorlige corona-krisen har Hærvejskomitéen besluttet at udskyde sin årli Læs mere


Nyhedsbrev om analyser

Både forundersøgelsen af den nordlige etape og VVM-undersøgelsen af den sydlige etape er nu offen Læs mere


Nyhedsbrev med sommerhilsen

Missede du vores nyhedsbrev? Så læs det her og tilmeld dig via link i nyhedsbrevet, hvor du kan l Læs mere