Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

En stærk investering for samfundet

Parallelmotorvejen bliver en rigtig god forretning for hele Danmark
– samfundsforrentningen er en af de højeste blandt alle infrastrukturprojekter

Offentlige anlægsprojekter vurderes normalt som samfundsøkonomisk rentable, hvis de har en såkaldt intern rente – dvs. samfundets forrentning af investeringen – på over 4 pct.

En ny midtjysk motorvej ligger ikke bare langt over dette – den ligger også højt i forhold til mange andre store infrastrukturprojekter.

For de tre bedste af de fire analyserede korridorer i Vejdirektoratets strategiske analyse ligger samfundsrenten helt oppe på mellem 8,3 og 9,0 pct.

Se Vejdirektoratets strategiske analyse

Til sammenligning har andre store infrastrukturprojekter en beregnet intern rente på f.eks:

  • Femern-forbindelsen – 5,4 pct.
  • Motorvejsudvidelsen Odense V – Nr. Aaby – 4,5 pct.
  • Havnetunnelen i København – 4,0 pct.

 

Samfundsøkonomien i et vejprojekt kan desuden opgøres i den såkaldte nettonutidsværdi af de fremtidige fordele og ulemper.

Vejdirektoratets beregninger viser, at nettonutidsværdien er positiv for alle korridorerne.
For de to bedste af de analyserede, overordnede linjeføringer – korridor B+ og B – ligger nettonutidsværdien på henholdsvis 30 og 29 mia. kr.

Med andre ord: Staten får en nettogevinst svarende til helt op imod 30 mia. kr.
ved at investere i en midtjysk motorvej!