Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

En stærk investering for samfundet

Ny Midtjysk Motorvej bliver en rigtig god forretning for hele Danmark
– også efter beregning med den nye Landstrafikmodel

Offentlige anlægsprojekter vurderes normalt som samfundsøkonomisk rentable, hvis de har en såkaldt intern rente – dvs. samfundets forrentning af investeringen – over diskonteringsrenten på p.t. 3,7 pct.

Ny Midtjysk Motorvej ligger langt over dette med en samfundsrente på hele 5,4 pct. for det samlede projekt Hobro-Haderslev ifølge analyserne fra Vejdirektoratet.

Det fulde aflastning af E45 – og dermed det fulde samfundsmæssige udbytte af Ny Midtjysk Motorvej – får vi selvfølgelig først, når hele projektet er gennemført fra nord til syd. Hvis man kun kigger på tallene for et halvt projekt – f.eks. kun VVM-undersøgelsen for den sydlige del – får man selvfølgelig kun en halv analyse.
Det svarer f.eks. til at bedømme samfundsøkonomien i Kattegatforbindelsen på en bro, der kun gik til Samsø og sluttede der…

Derfor skal man se på samfundsrenten for det samlede projekt, der er beregnet af Vejdirektoratet i forundersøgelsen for den nordlige del:
Se side 10, 2. spalte i Forundersøgelse for Give-Hobro

Bemærk, at de fleste andre store infrastrukturprojekter ikke endnu er blevet genberegnet med den nyeste Landstrafikmodel, og derfor kan der ikke sammenlignes direkte på samfundsrenten mellem de forskellige projekter.

Men konklusionen er meget enkel: Ny Midtjysk Motorvej er en rigtig god forretning for samfundet.