Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Hærvejskomitéen

Hærvejen blev brugt af køer – Hærvejsmotorvejen er for at undgå køer…

Det danske samfund er heldigvis altid i udvikling, og udvikling medfører nye behov for at flytte varer og mennesker. Altså stigende behov for transport. Hærvejskomitéen arbejder for en ny midtjysk motorvej som en hurtig parallelmotorvej til E45.

Hærvejen er et stykke dansk kulturhistorie og i dag flittigt brugt af vandrere og cyklister. En Hærvejsmotorvej skal på ingen måde ødelægge dette, for den nye vej skal selvfølgelig ikke lægges oveni den gamle historiske vejstrækning. Der skal naturligvis vælges en vejføring, der bedst muligt tilgodeser behovet for hurtig og fleksibel transport med ønsket om mindst mulig miljøbelastning.

En ny motorvej med en vejføring i nærheden af den gamle hærvej har en række åbenlyse fordele:

  • Aflaster E45 og Vejle Fjordbroen, så der ikke er behov for ny bro over fjorden
  • Mere vejkapacitet for anlægskronerne, da prisen for en helt ny motorvej er den samme som for udbygning af E45 til seks spor
  • Færre trafikgener ved anlæggelse af ny motorvej frem for udbygning
  • Berøring af færre unikke naturområder end andre foreslåede projekter
  • Hurtigste forbindelse fra nord til syd i Danmark og videre ud i Europa
  • Nye vækstmuligheder og bedre sammenhæng mellem Øst- og Vestjylland
  • Bedre sammenhæng med andre nye vejforbindelser i Jylland og Tyskland
  • Direkte motorvejsforbindelse til den internationale lufthavn i Billund
    .