Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Gode indlæg og debatter på generalforsamling


 

Hærvejskomitéens generalforsamling fredag den 27. februar i Billund Airport blev en stor succes med god opbakning fra en lang række beslutningstagere fra både den politiske verden og erhvervslivet.

Det stærke program med en række aktuelle og interessante indlæg var både et godt trækplaster og et godt afsæt for debatten med mange gode og konstruktive input fra salen.

HM GF 2015 Poul Andersen

Den formelle del af generalforsamlingen startede med formand Poul Andersens beretning om årets gang i 2014, hvor han kunne notere sig mange gode fremskridt for sagen. Starten af året bød på præsentation af nye tunge analyser for bl.a. Transportudvalget og transportministeren på Christiansborg, der hørte nærmere om analyser af vækstpotentialet samt de fleksible fordele og tidsgevinster ved ”skiftesporsprincippet” i en parallel-motorvej.

Ved samme lejlighed præsenterede komitéen sin nye infobrochure og kort efter var der vagtskifte på formandsposten, hvor oberst Jens Chr. Lund blev afløst af Poul Andersen.

Kort inden sommerferien bevilgede Folketinget to mio. kr. til yderligere beregninger af korridorerne for Hærvejsmotorvejen, og det konkrete mål er nu at få iværksat en egentlig forundersøgelse, som nærmere kan belyse de konkrete fordele ved projektet.

Efteråret bød på en del holmgang med østjyske kræfter, der gerne vil gøre forholdet mellem Hærvejsmotorvejen og en E45 udvidelse til et enten-eller spørgsmål, men her har komiteen i flere omgang givet gensvar i en lidt mere saglig stil.

Sidst på året fik vi en klar udmelding fra ”blå blok” i Folketinget: De borgerlige partier vil gennemføre et sporskifte på trafikområdet, hvis de vinder næste valg, og opprioritere vejinvesteringerne, bl.a. i Hærvejsmotorvejen.

Formandens beretning gav anledning til en række konstruktive input til arbejdet, bl.a. med at styrke opbakningen i Nordjylland ved en endnu bedre lokal formidling af fordelene ved Hærvejsmotorvejen.

Overordnet set blev der også peget på, at en beslutning om Hærvejsmotorvejen også kan stimulere den spirende tendens til at flytte industriproduktion hjem til Danmark igen.

HM GF 2015 Egon Fræhr”Vi ser flere virksomheder, der flytter produktion hjem – også hos os. Og hvis det er en bredere tendens med hjemflagning, så presser det jo infrastrukturen. I forvejen er der stigende pres på logistikken, f. eks. garanterer virksomheden Solar i vores kommune nu levering indenfor en time,” påpegede Egon Fræhr, borgmester i Vejen Kommune.

 

Branchedirektør hos DI Transport, Michael Svane, fulgte op ved at pege på de positive virkninger af en beslutning – også selvom den er langsigtet:

”Virksomhederne vil ikke nødvendigvis have en motorvej i morgen, men en vished om, at der er politisk opbakning til, at det her vil vi. Derfor skal man nok heller ikke vente for længe med at træffe den her beslutning på landspolitisk plan. Gør man det i tide, så kan man også være med til at understøtte den tendens, vi ser til hjemtagning af produktionen,” understregede Michael Svane.

Efter beretningen præsenterede analysechef Brian Gardner Mogensen fra Grontmij den nye spørgeskemaundersøgelse af erhvervslivets holdning og forventninger til Hærvejsmotorvejen.

Grontmij har spurgt medlemsvirksomhederne hos 16 erhvervsråd i Midt-, Nord- og Vestjylland om deres mening, og opbakningen er markant: 78 pct. af de adspurgte virksomheder ønsker Hærvejsmotorvejen realiseret, og de peger bl.a. på, at det vil gøre deres kommuner mere attraktive for borgere og erhvervsliv, give lettere adgang til kunderne og gøre det nemmere at drive forretning.

Se og download Brian Gardner Mogensens præsentation af analysen
Læs og download pressemeddelelse og analyse

HM GF 2015 Kjeld Zacho JørgensenDagens vært, adm. direktør Kjeld Zacho Jørgensen, Billund Airport, gav derefter en orientering om infrastrukturens betydning for lufthavnen, herunder den kommende jernbaneforbindelse.
Lufthavnen har også tidligere fået analyseret, hvad en bedre infrastruktur i form af bl.a. Hærvejsmotorvejen vil betyde for udviklingen.

“Infrastrukturen er afgørende  i form af regularitet og tilgængelighed. Ti minutter fra eller til betyder ikke noget – det er frygten for at komme til at sidde fast i trafikken et eller andet sted,” påpegede Kjeld Zacho Jørgensen.
”Tommelfingerreglen siger, at 1000 flypassagerer genererer en arbejdsplads. Infrastruktur skaber vækst, og derfor er det helt rigtigt, at vi kalder Hærvejsmotorvejen en vækstmotorvej. VI er dybt engagerede fra lufthavnens side, og derfor arbejder vi stærkt for projektet.”

Se og download Kjeld Zacho Jørgensens præsentation

Lederen af Det Konservative Folkeparti, Søren Pape Poulsen, der i sin tid som borgmester i Viborg var med til at stifte Hærvejskomitéen, fortalte derefter om sine tanker og visioner om Danmark som produktionsland i fremtiden.
HM GF 2015 Søren Pape 02
”Selvom jeg har fået nyt job, har jeg jo ikke fået nye holdninger. Vi hos Konservative støtter selvfølgelig Hærvejsmotorvejen,” fastslog han til en start.
”Hvis vi skal gøre noget ved Danmark som produktionsland er det jo ret enkelt: Det handler om ordentlige rammevilkår at konkurrere i. Det siger jo sig selv, at forudsætningen for virksomhedernes udvikling er en ordentlig infrastruktur – det er jo ikke atomfysik. Politisk må vi også se på, hvor er det, vi producerer – hvor er det værdierne bliver skabt? En Hærvejsmotorvej er jo oplagt for produktionsdanmark – så enkelt er det ! Vi bygger jo ikke motorvej for sjov, men fordi det er her, produktionsdanmark er og fordi E45 sander til,” sagde Søren Pape Poulsen bl.a. i den del af indlægget, der fokuserede på infrastruktur som en af de vigtige rammebetingelser sammen med skattetryk, arbejdskraft og uddannelse.

Den konservative leder blev bl.a. også spurgt, om man ligefrem kunne overveje en plan eller en vision for fremtidens infrastruktur. Men her måtte den politiske pragmatiker skuffe med et lille suk og en malende beskrivelse af realpolitik på Christiansborg:
”Det er en rigtig smuk tanke, som desværre aldrig bliver til virkelighed. Man skal generelt bare lade være med at kigge på, hvordan trafikpolitik bliver lavet – ligesom man ikke skal kigge på, hvordan pølser bliver lavet…”

 

HM GF 2015 Kristian Pihl LorentzenVenstres trafikpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, gav endelig en aktuel status over de større infrastrukturprojekter, hvor han er en central aktør i det politiske arbejde.
Han orienterede bl.a. om de aktuelle udfordringer og usikkerhedsfaktorer for Femern-forbindelsen og forsikrede om, at der ikke bliver truffet en endelig beslutning, for politikerne føler sig på helt fast grund.

Se præsentation fra Kristian Pihl Lorentzen

For Kattegat-projektet beklagede han, at den officielle rapport om forbindelsen endnu en gang er forsinket og nu i praksis – og belejligt for nogen, som han anførte – først kommer efter valget.

Motorvej E45 beskrev Kristian Pihl Lorentzen som ”en gigantisk succes”, der suger trafik og udvikling til sig, men også meget uvedkommende transittrafik.
”E45 bør ses i sammenhæng med en varig løsning for den jyske transportkorridor, som er afgørende for forbindelsen mellem EU og Norden på samme måde som Femern. Det giver også mulighed for at få tilskud fra EU og samtidig understøtte udviklingen i hele Danmarks fabrik,” anførte Kristian Pihl Lorentzen.

Han forstår i øvrigt ikke den skepsis overfor Hærvejsmotorvejen, der trives hos mange østjyder.
”Hvis nogen virkelig får noget ud af det her, er det jo østjyderne – det har de bare ikke rigtigt forstået endnu. Kunne man ikke godt tåle at få en lidt mere balanceret udvikling, så man ikke havde så meget trængsel? Det kan vi gøre noget for politisk med forskellige midler, men vi kan så sandelig gøre noget for det, når vi planlægger infrastruktur,” fastslog Kristian Pihl Lorentzen.
”Og det er IKKE klogt med ensidig satsning på E45 – der er brug for helhedsplan! Det er jo hul i hovedet med seks spor fra Vejle til Randers, når Vejle Fjord Broen ikke bliver større.”

Efter en god debat om bl.a. den videre forbindelse til Tyskland og tyskernes eventuelle planer for en parallel udbygning, kunne formanden runde af.
HM GF 2015 Poul Andersen 02

”Nu er det vigtigt, at vi står sammen om det videre arbejde og ikke lægger op til konfrontationer, hverken internt eller eksternt. Og så lyder det til, at der er brug for noget oplysning nogle steder rundt omkring – vi står i hvert fald til rådighed i komitéen,” forsikrede Poul Andersen.

 

  • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere