Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Massiv opbakning til Hærvejsmotorvejen fra erhvervslivet


PRESSEMEDDELELSE
26. februar 2015
Markant ønske om Hærvejsmotorvejen hos 78 pct. af de adspurgte jyske erhvervsvirksomheder i ny analyse – mere end halvdelen af virksomhederne venter højere vækst og bedre indtjening – tal fra Dansk Industri viser samtidig, at erhvervslivet vil få hele 67 pct. af tidsgevinsterne ved Hærvejsmotorvejen

Download pressemeddelelse med faktaark i Word-format
Download erhvervsanalysen fra Grontmij
Download præsentation med beregninger fra Dansk Industri
– erhvervslivets andel af tidsgevinster ved Hærvejsmotorvejen

Det jyske erhvervsliv har et markant ønske om Hærvejsmotorvejen, viser en ny analyse, som præsenteres 27. februar på Hærvejskomitéens generalforsamling i Billund. Medlemsvirksomhederne hos 16 erhvervsråd i Midt-, Vest- og Nordjylland er blevet spurgt om deres holdning til den nye midtjyske motorvej, og svarene er markante.

78 pct. af de adspurgte virksomheder ønsker Hærvejsmotorvejen anlagt, og de peger bl.a. på, at det vil gøre deres kommuner mere attraktive for borgere og erhvervsliv, give lettere adgang til kunderne og gøre det nemmere at drive forretning.

“Målt i tydelige tal er det simpelthen billedet på et Danmark i bedre balance, der tegnes i virksomhedernes svar,” siger formand for Hærvejskomitéen, Poul Andersen, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark og fhv. medlem af Folketinget.
“Det handler ikke kun om de direkte gevinster for erhvervslivet, men om muligheden for at bo og arbejde udenfor de store byer i fremtiden. Det kræver, at virksomhederne kan konkurrere og finde arbejdskraft, bl.a. via en effektiv og stabil infrastruktur.”

I alt 625 virksomheder har svaret på spørgeskemaundersøgelsen fra Grontmij.
“Jeg hæfter mig bl.a. ved, at virksomhederne udpeger nem adgang til motorvejsnettet som den allervigtigste parameter for at skabe vækst, og derefter følger adgang til kvalificeret arbejdskraft,” siger analysechef Brian Gardner Mogensen fra Grontmij.
“De to faktorer hænger nøje sammen i erhvervslivets muligheder for udvikling.”

En nylig beregning fra Dansk Industri på basis af tal fra Vejdirektoratet understreger samtidig perspektiverne for erhvervslivet: Virksomhedernes andel af tidsgevinsterne ved Hærvejsmotorvejen er på hele 67 pct. Det skyldes bl.a. en markant højere andel af lastbiltrafik i nord-syd trafikken fra de mange industrivirksomheder i Midtjylland.

“Erhvervslivet får klare gevinster, og analysen her bør følges op af en undersøgelse af de bredere økonomiske effekter. Det har Transportministeriet også lagt op til for at få et bedre beslutningsgrundlag for store trafikinvesteringer,” påpeger Poul Andersen.

For mere information og og uddybende kommentarer:
Formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syddanmark,
fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Analysechef Brian Gardner Mogensen, Grontmij, mobil 27 23 61 53

 

 

  • NYHEDER

Interessant program til generalforsamlingen!

Mandag den 13. marts 2017 kl. 11.30-14.00 på Hotel Refborg, Læs mere

Tid og sted rykket for generalforsamling 13. marts i Billund!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Hærvejskomiteens generalforsamling, der afhol Læs mere

Nyhedsbrev med julehilsen

14. december 2014 I årets sidste nyhedsbrev kan du læse om: