Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Kort

Herunder kortmateriale fra Hærvejskomitéens brochure og rapporter. Hærvejskomitéen vil ikke pege på en helt præcis linjeføring, idet linjeføringen skal tage højde for en lang række forhold af både politisk, miljømæssig og økonomisk karakter.

En ting er dog sikker – Hærvejsmotorvejen skal have et forløb, hvor den aflaster E45 mest muligt, og giver optimale rejsetidsbesparelser. På alle kort er der derfor med gult markeret en rejsetidsmæssig optimal korridor for en ny midtjysk motorvej – en Hærvejsmotorvej.

Kort over forundersøgelser, med indtegning af principskitse for Tværforbindelsen mellem Hærvejsmotorvejen og Trekantområdet, som er vital for at få den mest optimale aflastning af E45, ikke mindst på Vejle Fjord-broen
Det dobbelte H, med placering af et eksempel på en ny midtjysk motorvej i forhold til det samlede motorvejsbillede i DK – inkl. projekter på tegnebrættet.

Kritisk trængsel på E45, strækninger hvor der vil opstå kritisk trængsel på E45. En Hærvejsmotorvej kan begrænse trængslen på E45 betydeligt.
Forslag til linjeføring over Herning, fra Transportministeriets “status for de strategiske løsninger” nov.11. Hærvejskomiteen finder ikke, at denne linjeføring lever op til ønskerne om aflastning af E45 og rejsetidsbesparelser
 
Forslag til linjeføring med bedste aflastning af E45, fra Transportministeriets “status for de strategiske løsninger” nov.11.

.