Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Hærvejskomitéens høringssvar til Vejdirektoratet


Hærvejskomitéen har netop afgivet sit høringssvar i forbindelse med Vejdirektoratets VVM-undersøgelse af første etape og forundersøgelse af hele strækningen for Ny Midtjysk Motorvej.

Vi glæder os først og fremmest over, at projektet nu går ind i en mere konkret fase, for behovet for aflastning af E45 og ikke mindst Vejle Fjordbroen stiger dag for dag. Der er behov for at komme i gang med en langsigtet løsning så hurtigst som muligt.

Se hele Hærvejskomitéens høringssvar

Se oversigt over alle indkomne høringssvar

Generelt har Hærvejskomitéen ingen holdning til linjeføring. Vi arbejder med et overordnet, nationalt sigte og skal ikke pleje nogen lokal- eller regionalpolitiske interesser. Men vi arbejder for at sikre det bedste mulige og mest saglige beslutningsgrundlag for politikerne – så må de træffe de politiske valg ud fra de mange forskellige hensyn, der skal vejes ind.

Derfor er vi også meget tilfredse med, at der undersøges flere forskellige alternativer samt den meget vigtige tværforbindelse fra parallelmotorvejen til aflastning af trafikken til/fra Fyn og Sjælland.

Til gengæld savner vi, at den østligste korridor – den såkaldte Korridor B+ – også indgår i analyserne. Korridor B+ har i den seneste analyse fra Vejdirektoratet bl.a. udmærket sig ved at sikre den markant højeste aflastning af Vejle Fjordbroen.

På den baggrund – og for at sikre det fulde, dækkende billede – anbefaler vi, at VVM-undersøgelsen derfor dækker alle tre relevante alternativer. Det anbefaler vi ud fra én eneste interesse: At sikre alle relevante data til at træffe den helt rigtige beslutning.

Hærvejskomitéens indstilling kan siges endnu kortere:

– Den bedste vej må vinde – ud fra alle relevante hensyn, politikerne skal veje ind
– Den bedste vej skal findes – ud fra alle linjeføringer, der er relevante at undersøge

  • NYHEDER

Jan Hessellund ny formand for komitéen

PRESSEMEDDELELSE 1. september 2021 Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, afløser Læs mere


Generalforsamling afventer endelig dato

Corona-pandemien fortsætter som bekendt med at komme på tværs af en masse planlægning, Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen fra formanden

Det Herrens corona-år 2020 går på hæld, og det er tid for årets sidste nyhedsbrev. Læs om d Læs mere