Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Trængsel på vejene koster dagligt mere end en hel Landstrafikmodel


P R E S S E M E D D E L E L S E
23. september 2019

 Trængsel på vejene koster det danske samfund 65 mio. kr. hver eneste dag
– samfundstabet overstiger ti års samlede bevillinger på 60 mio kr. til udvikling og drift af Landstrafikmodellen – den stærkt forsinkede regnemodel rammer nu flere store trafikprojekter, som kan afhjælpe trængsel – Hærvejskomitéen opfordrer til at se på proportionerne, hvis der er brug for flere ressourcer

Download pressemeddelelse og faktaark i Word-format

65 mio kr. hver eneste dag året rundt – kontra 60 mio. kr. over ti år. Det er den store forskel på prisen for det daglige samfundstab ved trafikkøer i forhold til det samlede beløb, der er bevilget til Landstrafikmodellen. Den avancerede regnemodel skal give endnu bedre data til beslutninger om ny infrastruktur, men er stærkt forsinket.

Derfor venter projekter som f.eks. Kalundborgmotorvejen, Frederikssundmotorvejen, motorvejen Næstved-Rønnede, 3. Limfjordsforbindelse samt Midtjysk Motorvej alle på nye beregninger for at komme videre med stærkt presserende beslutninger. Tabet på trængsel gælder dog hele det danske vejnet, men tallene viser perspektivet.

“Bevillingen på 60 mio. kr. til Landstrafikmodellen over ti år er jo småpenge i forhold til det daglige samfundstab ved trængsel på vejene. De to tal siger noget om proportionerne i det her,” siger formand for Hærvejskomitéen, fhv. MF Poul Andersen.

De mange store trafikprojekter venter på en genberegning med den nye version 2.0 af Landstrafikmodellen, som er blevet forsinket i flere omgange.

“Vi har stor respekt for det seriøse arbejde fra Vejdirektoratets fagfolk, og de skal have ordentlige betingelser for at udføre det. Hvis løsningen er flere ressourcer til Landstrafikmodellen, så er det jo tydeligvis en god investering,” siger Poul Andersen.

“Fremtidens vejnet skal bygge på solidt, sagligt grundlag fremfor mavefornemmelser og lokale interesser – derfor er det så vigtigt at prioritere en løsning af det her.”

For Midtjysk Motorvej er situationen lige nu, at offentliggørelse af VVM-undersøgelse er udskudt, så bl.a. en stor gruppe private grundejere også holdes hen i usikkerhed.

Flere informationer om Landstrafikmodellen på efterfølgende faktaark

Mere info og download af infobrochure på www.hærvejsmotorvej.nu

For mere information:
Formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syddanmark,
fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74

Presseservice og yderligere baggrundsdata:
VestKom PR, telefon 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk

 

Fakta om samfundstabet ved trængsel

 • Vejdirektoratets har for første gang kortlagt konsekvenserne af trængsel på vejnettet i Danmark i sin rapport “Statsvejnettet 2019”
 • Ifølge Vejdirektoratets beregninger kan den daglige køkørsel på de danske veje opgøres til ca. 77 mio. tabte køretøjstimer
 • Den ekstra tid, bilisterne bruger på at komme frem i trafikken, kan opgøres til
  et årligt samfundstab på 24 mia. kr.
 • Det daglige tab for samfundet beløber sig dermed til 65,8 mio. kr.
  – hver dag året rundt, inkl. weekender og helligdage

Fakta om Landstrafikmodellen

 • Udvikling af Landstrafikmodellen blev besluttet som en del af det politiske forlig “En grøn transportpolitik”, der blev indgået i 2009 mellem den daværende
  VK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, SF, Det Radikale Venstre
  og Liberal Alliance
 • Den landsdækkende trafikmodel skulle skabe et bedre grundlag for at vurdere de samlede og bredere konsekvenser af transportpolitiske initiativer
 • De politiske parter i forliget afsatte i alt 60 mio. kr. til udvikling og drift
  af Landstrafikmodellen i perioden 2009-2020
 • Version 2.0 af Landstrafikmodellen er blevet forsinket flere gange, bl.a. pga. problemer med videreudvikling af modellen og tidskrævende fejlrettelser
 • Ifølge et svar fra daværende trafikminister Ole Birk Olesen 19. december 2018 til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget afventer følgende trafikprojekter en genberegning med Landstrafikmodellen – udover Midtjysk Motorvej:
 • Fynske motorvej: Syd om Odense
 • Sønderjyske motorvej: Motorvejskryds Kolding – Kolding V
 • Rute 26: Viborg – Rødkærsbro
 • Rute 26: Søbyvad – Aarhus
 • Kalundborgmotorvejen (Skovvejen), 3. etape Regstrup – Kalundborg
 • Limfjordsforbindelse: Egholmlinjen
 • Næstved – Rønnede
 • Helsingørmotorvejen: Hørsholm S – Isterød
 • Frederikssundsmotorvejens 3. og 4. etape
 • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere