Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Jyllands-Korridoren skal bruge langsigtet løsning for trafikken


P R E S S E M E D D E L E L S E
20. december 2023

Hærvejskomitéen støtter arbejdet for større trafikkapacitet over Vejle Fjord
– Jyllands-Korridoren i sin helhed har derudover brug for en mere langsigtet løsning for trafikken – Ny Midtjysk Motorvej vil sikre kapacitet for fremtiden i hele Jyllands-Korridoren, koble helt nye områder på motorvejsnettet og være et godt alternativ ved større forstyrrelser på motorvej E45

Vejdirektoratet har netop offentliggjort sin forundersøgelse af mulighederne for udbygning af motorvej E45 over Vejle Fjord – enten via udvidelse af den eksisterende bro eller ved nyanlæg af en ekstra parallelbro. Hærvejskomitéen, der arbejder for
Ny Midtjysk Motorvej til betjening af Jyllands-Korridoren, bifalder bekæmpelsen af trængsel på Vejle Fjord-broen her og nu, men minder om, at nord-syd trafikken i Jyllands-Korridoren i sin helhed også har brug en mere fremtidssikret løsning.

“Alle bilister kan se trængslen ved Vejle Fjord med det blotte øje, og broen er meget tæt på sin kapacitetsgrænse. Men i et større perspektiv er der også brug for en langsigtet løsning, der tilgodeser hele Jyllands-Korridoren og samtidig gør nord-syd trafikken langt mere robust – også på E45,” siger formand for Hærvejskomitéen,
adm. direktør Jan Hessellund, Billund Lufthavn.
“Udbygningen ved Vejle er helt nødvendig, men ændrer ikke på, at nord-syd trafikken i hele Jyllands-Korridoren fortsat er meget sårbar ved større forstyrrelser, som vi allerede oplever i den nuværende situation. Her vil Hærvejsmotorvejen tilbyde et stærkt og fleksibelt alternativ – udover en lang række andre fordele, som også udmønter sig i en meget flot samfundsøkonomi.”

Vejdirektoratets analyser har påvist en samfundsrente af investeringen på over 5 pct., når hele projektet er gennemført, hvilket er en rigtig god forretning for samfundet.
Ny Midtjysk Motorvej giver bedre adgang og konkurrenceevne til hele det midtjyske industribånd, bedre adgang til Midt- og Nordvestjylland og til hele Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund samt større robusthed for nord-syd trafikken i Jylland.

Ifølge en tidligere analyse fra infrastruktureksperterne hos Rambøll vil Ny Midtjysk Motorvej nemlig også fungere som et meget effektivt alternativ for bilister på E45 med kun mindre forsinkelser og ekstra køretid ved f.eks. større ulykker.

Se forundersøgelsen af udbygningsmuligheder ved Vejle Fjord-broen

For yderligere kommentarer og uddybning – kontakt:
Formand for Hærvejskomitéen, adm. dir. i Billund Lufthavn, Jan Hessellund,
mobil 27 78 99 27

Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen,
mobil 40 13 44 74

  • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere