Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Hærvejsmotorvejen giver endnu bredere samfundsgevinst


Ny analyse fra Copenhagen Economics dokumenterer de bredere økonomiske effekter af Hærvejsmotorvejen med metode udviklet for Transportministeriet – klyngeeffekt samt effekten på vare- og servicemarked giver væsentligt højere gevinst af investeringen
– samfundsrenten stiger fra 8,3 til 9,1 pct.

P R E S S E M E D D E L E L S E
8. september 2016

Hent analysen fra Copenhagen Economics

ce-hm-analyse-forside

Den store samfundsgevinst ved en midtjysk parallelmotorvej er allerede velbeskrevet i den seneste rapport fra Vejdirektoratet. Og nu dokumenterer en dugfrisk analyse fra det anerkendte konsulenthus Copenhagen Economics af de såkaldt bredere, økonomiske effekter, at samfundets udbytte i virkeligheden bliver endnu større. Metoden bag beregningerne er anerkendt og udviklet af Copenhagen Economics for Transportministeriet.

Udover de traditionelle beregninger af samfundsværdien i bl.a. sparet køretid har Copenhagen Economics analyseret effekten af et mere velfungerende vare- og servicemarked samt gevinsten ved klyngeeffekt – den såkaldte agglomeration. Klyngeeffekten opstår, når virksomheder og arbejdstagere kommer tættere på hinanden – både fysisk og mentalt. Det giver bl.a. øget konkurrence, mere videndeling og et større opland for arbejdskraft, så både ansatte og virksomheder oplever et bedre match til gavn for hele samfundet.

 Denne klyngeeffekt beregner analysen til en ekstra samfundsværdi på 4,7 mia. kr., og dertil kommer 1,7 mia. kr. fra de bredere effekter på vare- og servicemarkederne. Disse økonomiske effekter løfter alt i alt samfundets forrentning af investeringen fra 8,3 til 9,1 pct., hvilket hører til blandt de allerbedste forrentninger i samtlige trafikprojekter, der er i spil for tiden.

”Samfundsrenten ved en parallelmotorvej er i forvejen særdeles flot, og de bredere effekter gør investeringen ekstra interessant for hele landet,” siger Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen og medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialdemokraterne.

“Rent trafikalt vil den nye motorvej gavne hele Vestdanmark og sikre fremtiden for den jyske transportkorridor i kombination med udvidelserne af E45 på både kort og langt sigt. Det giver plads til fremtidens vækst, som der også lægges vægt på i regeringens nye 2025-plan.”

For uddybende kommentarer og mere information:

Formand for Hærvejskomitéen, MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74

 

  • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere