Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

God samfundsgevinst for hele løsningen med gennemførsel af begge etaper


PRESSEMEDDELELSE
29. januar 2020

VVM-undersøgelsen af første etape for Midtjysk Motorvej er netop offentliggjort
– analysen dokumenterer, at projektet kan aflaste motorvej E45 på de mest belastede strækninger og gennemføres med beskyttelse af natur og miljø
– den fulde samfundsgevinst opnås ved gennemførsel af begge etaper – forundersøgelsen for den nordlige etape viser endnu bedre samfundsøkonomi

 Efter en del forsinkelse af tallene fra den nye Landstrafikmodel har Vejdirektoratet nu offentliggjort VVM-undersøgelse for den sydlige etape af Midtjysk Motorvej. Undersøgelsen bekræfter, at Midtjysk Motorvej er en langsigtet løsning for aflastning af E45 samt bedre og mere stabil infrastruktur til hele Midtjylland og Vestdanmarks internationale lufthavn i Billund – uden indgriben i sårbar natur.

Tallene for samfundsøkonomien for første etape Give-Haderslev alene viser en forrentning på 3,9 pct. for den mest optimale linjeføring, og 4,5 pct. (målt på den sydlige del alene), når etapen Give-Hobro også er gennemført. Forundersøgelsen for den nordlige etape – der offentliggøres i sin fulde udstrækning i februar – viser, at den samlede samfundsforrentning for hele projektet når helt op på 5,4 pct.

“Efter flere års grundigt arbejde med analyserne får vi nu dokumenteret, at Midtjysk Motorvej grundlæggende er sund fornuft,” siger formanden for Hærvejskomitéen,
fhv. MF Poul Andersen (S), medlem af regionsrådet for Region Syddanmark.
“Den giver aflastning for trængsel, bedre adgang til flere jobmuligheder og generelt bedre konkurrencevilkår for virksomhederne i det midtjyske industribånd.”

Formanden advarer samtidig mod at bedømme hele projektet ud fra en halv analyse
– det vil sige alene ud fra VVM-undersøgelsen af den sydlige etape.
“Det giver jo sig selv, at vi selvfølgelig først får den fulde samfundsgevinst, når hele projektet er gennemført fra nord til syd. Man bedømmer jo f.eks. heller ikke økonomien i Kattegat-projektet på en bro, der slutter på Samsø” siger Poul Andersen.

Og det haster med en beslutning for både borgere og erhvervsliv. Hele 31 borgmestre i det meste af Jylland står bag en samlet appel om politisk handling for Midtjysk Motorvej. Op gennem hele Midtjylland kæmper den store produktionsindustri – der er rygraden i vores industrieksport – samtidig med sin konkurrencekraft, og dårlig infrastruktur går også ud over mobilitet og livskvalitet blandt arbejdstagerne.

De nye analyser viser, at en lang række kommuner vil få bedre adgang til arbejdskraft – f.eks. vil kommuner som Rebild, Viborg, Ikast-Brande og Billund kunne tiltrække fra 10 og op til 20 pct. flere jobsøgende indenfor en køreafstand på en time.

“Vi taler om et meget stort geografisk område, hvor både virksomheder og ansatte er koblet af motorvejsnettet og kæmper med dårlige vejforbindelser. Hvis vi vil have et Danmark i balance med liv og udvikling i hele landet, så skal der også investeres i trafikløsninger udenfor de allerstørste byer,” siger Ulrik Wilbek, borgmester i Viborg og medlem af Hærvejskomitéens styregruppe.

Hærvejskomitéen vil nu arbejde videre for at holde politikerne fast på projektet med Midtjysk Motorvej og undgå yderligere forsinkelse af de politiske beslutninger, der trænger sig mere og mere på.

“Vi kan ikke sætte hele samfundet i stå, mens vi venter på regeringens klimaplan. Pengene til den grønne omstilling skal tjenes hjem af virksomheder og skatteydere, og vi har allerede spildt alt for mange år, mens trafikken sander mere og mere til,” påpeger Poul Andersen.
“Det gælder både på E45 og i hele Jyllands-Korridoren, hvor eksporten af fysiske varer er vital for hele samfundet. Opgaven kan ikke løftes med andre midler end moderne infrastruktur, og vi løser slet ingen ting ved at udskyde beslutningen igen.”

Hent pressemeddelelse og faktaark i Word-fil

Hent VVM-undersøgelsen

For mere information:
Formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syddanmark,
fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74

Presseservice og yderligere baggrundsdata:
VestKom PR, telefon 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk

 

Fakta om den nye VVM-undersøgelse

 • Trafikken på hverdagsdøgn på etapen Give-Haderslev vil være op til 24.000 biler alt afhængig af linjeføring og den målte strækning
 • For alternativet Øst 2 vil trafikken være mellem 22.100 og 28.600 biler på hverdagsdøgn, når den nordlige etape Give-Hobro er gennemført
 • Aflastningen af E45 vil bl.a. fjerne hver tiende bil på Vejle Fjord-broen og ved Kolding – henholdsvis ca. 9 pct. og ca. 11 pct. af køretøjerne
 • Samfundsøkonomien for den sydlige etape alene viser en forrentning
  på 3,9 pct. med mest optimale linjeføring
 • Inklusive synergien med den nordlige etape Give-Hobro vil forrentningen være
  på 4,5 pct. (målt på den sydlige etape alene)
 • Forundersøgelsen for den nordlige etape Give-Hobro viser en samlet forrentning
  på 5,4 pct. (målt på begge etaper kombineret inkl. synergieffekt)
 • Store dele af arbejdstagere og virksomheder i det jyske erhvervsliv vil få adgang til flere job og bedre rekrutteringsmuligheder. I disse kommuner vil man indenfor en times kørsel f.eks. få adgang til:
 • Rebild – op til 10 pct. flere job
 • Viborg – op til 20 pct. flere job
 • Ikast-Brande – op til 16 pct. flere job
 • Billund – op til 15 pct. flere job
  – alt afhængig af linjeføring

Fakta om samfundstabet ved trængsel

 • Vejdirektoratets har kortlagt konsekvenserne af trængsel på vejnettet
  i Danmark i sin rapport “Statsvejnettet 2019”
 • Ifølge Vejdirektoratets beregninger kan den daglige køkørsel på de danske veje opgøres til ca. 77 mio. tabte køretøjstimer
 • Den ekstra tid, bilisterne bruger på at komme frem i trafikken, kan opgøres til et årligt samfundstab på 24 mia. kr.
 • Det daglige tab for samfundet beløber sig dermed til 65,8 mio. kr.
  – hver dag året rundt, inkl. weekender og helligdage

 

 • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere