Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Den bedste vej må vinde i Jyllands-Korridoren


Kronik fra Hærvejskomitéen – bragt i Avisen Danmark 9. september

 Af Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen,
medlem af regionsrådet for Region Syddanmark samt fhv. MF (S)
og Jens Vibjerg, medlem af Hærvejskomitéens styregruppe, fhv. MF (V)

Efter to års grundigt arbejde med VVM-redegørelse og forundersøgelse af Ny Midtjysk Motorvej er offentliggørelsen desværre blevet forsinket. Vejdirektoratet har brug for mere tid til at færdiggøre beregningerne med den nye Landstrafikmodel, og det er i alles interesse, at vi får de mest nøjagtige data på bordet.

Når resultaterne foreligger – forhåbentlig i løbet af efteråret – har vi så til gengæld et solidt, sagligt grundlag at stå på. Og det er værd at minde om, at så skal vi selvfølgelig også bruge dette solide, saglige grundlag til de store beslutninger for fremtiden.

Fra Hærvejskomitéens side har vi siden stiftelsen i 2011 i al beskedenhed bidraget til, at vi fik flest mulige – og bedst mulige – facts på bordet, som politikerne kunne forholde sig til. Komitéen er naturligvis en interesseorganisation med en klar og erklæret målsætning om bedre infrastruktur i Jyllands-Korridoren. Det arbejder vi seriøst på. Herunder også at påtale, når nogen argumenterer uden at stå på saglig fast grund – hvad enten det drejer sig om politikere, motorvejsmodstandere eller snævre, lokale interesser.

I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at Ny Midtjysk Motorvej ikke er et lokalt eller regionalt projekt. Det er en sag af national interesse, og derfor må den også anskues gennem overordnede, langsigtede briller. Vi har brug for mindre trængsel og mere luft i Jyllands-Korridoren af hensyn til både klima og miljø, jobmarkedet og konkurrencekraften for de virksomheder, der tjener pengene hjem til vores velfærd. Derfor er projektet så vigtigt for os alle sammen. Og derfor er det så vigtigt, at alle sagens støtter står sammen og lægger ‘sognerådspolitikken’ til side.

Ny Midtjysk Motorvej er et stærkt projekt med masser af sund fornuft og en endnu sundere samfundsøkonomi. Men det er også i konkurrence med en lang række andre fornuftige projekter, der kæmper om landspolitikernes gunst. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og taler med én fælles og stærk stemme. Det er vi meget bevidste om, og derfor står styregruppen bag Hærvejskomitéen sammen om én klar anbefaling til politikerne: Den bedste vej må vinde!

Og hvad er så den bedste vej? I Hærvejskomitéens styregruppe er der fuld enighed om, at vi støtter arbejdet for en ny midtjysk motorvej til at aflaste E45, give ny luft i Jyllands-Korridoren og sikre et Danmark i bedre balance. I kombination med udvidelse af E45 er parallelmotorvejen den langsigtede løsning for stabil infrastruktur i hele Vestdanmark. Derfor ser vi positivt på den linjeføring, der fagligt set er mest optimal ud fra overordnede, nationale hensyn til samfundsøkonomi, natur og miljø samt trafikale og erhvervsmæssige forhold.

Med andre ord: Det bedste kompromis mellem de mange forskellige hensyn – målt på, hvad der er bedst for hele landet.

Alt dét ved vi meget mere om, når VVM-undersøgelse og forundersøgelse præsenteres. Hvis det viser sig, at der er udsigt til yderligere forsinkelse, så må Vejdirektoratet og DTU – der står for beregningerne – tilføres flere ressourcer. Det må ske uden tøven og med sans for proportionerne: DTU er blevet tilført 60 mio. kr. over ti år til at udvikle Landstrafikmodellen. Men samtidig koster trængsel på vejnettet 24 mia. kr. for samfundet – hvert eneste år – i spildtid, mens en lang række trafikprojekter landet over venter på Landstrafikmodellen!

Det kræver ikke den store regnemodel at se, hvorfor det er sund fornuft at komme i gang nu – både med de andre projekter og med at finde den bedste vej for Jyllands-Korridoren.

 

  • NYHEDER

Generalforsamling 11. marts i Billund

Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalforsamling:

Mandag den 11. ma Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen

Så blev det tid for et nyhedsbrev med dagens offentliggørelse af forundersøgelse for eventuel udv Læs mere


Nyhedsbrev og julehilsen

Så blev det tid til nyhedsbrev igen - bl.a. med en varm velkomst til vores nye transportminister, r Læs mere