Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Klar anbefaling i komitéens høringssvar: Tag beslutning om linjeføring nu!


PRESSEMEDDELELSE
16. juni 2020

Høringsperioden for Midtjysk Motorvej er netop afsluttet – Hærvejskomitéen anbefaler en hurtig beslutning om linjeføring af hensyn til de mange private borgere, der er berørt af projektet – Midtjysk Motorvej har en meget flot forrentning på 5,4 pct. af samfundets investering og kan bidrage til en grøn genstart efter corona-krisen – VVM-undersøgelse for nordlig del bør startes nu

Høringsfasen for Midtjysk Motorvej blev afsluttet 15. juni, og Hærvejskomitéen har en klar opfordring til politikerne i sit høringssvar: Få taget en beslutning om linjeføring hurtigst muligt, så man kan slette de øvrige streger på kortet, der ikke skal bruges.

“Rigtigt mange mennesker har nu været fanget gennem flere år i en situation, hvor de ikke ved, om de er købt eller solgt i deres eget hjem. Det har store menneskelige omkostninger, og vi får mange henvendelser fra bekymrede folk, der savner svar,” siger Poul Andersen, formand for Hærvejskomitéen og medlem af regionsrådet for Region Syddanmark.

“Vi har nu fået en grundig VVM-undersøgelse og forundersøgelse, der dækker hele strækningen Haderslev-Hobro, så det faglige grundlag er på plads. Politikerne kan beslutte en linjeføring, mange berørte grundejere kan komme videre med deres liv,
og så kan projektet gennemføres, efterhånden som pengene findes. Næste naturlige skridt er projektering og anlæg af den sydlige del samt VVM-undersøgelse for den nordlige del – begge dele bør sættes i gang nu.”

Poul Andersen minder også om, at den samlede samfundsrente er på hele 5,4 pct. for de bedste linjeføringer, når alle etaper er gennemført, og hele 31 borgmestre fra det meste af Jylland står sammen i en fælles appel om Midtjysk Motorvej.

“Det er den langsigtede løsning i kombination med udvidelse af E45. Både trafikken, økonomien og den sunde fornuft er til stede, og vi ser nu konturerne af den store corona-regning, der venter eksportvirksomhederne. Det er vigtigere end nogensinde at sikre deres globale konkurrencekraft, bl.a. med bedre og mere stabil infrastruktur,” påpeger Poul Andersen.

Læs Hærvejskomitéens høringssvar

For mere information:
Formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet for Region Syddanmark,
fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74

 

  • NYHEDER

Jan Hessellund ny formand for komitéen

PRESSEMEDDELELSE 1. september 2021 Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, afløser Læs mere


Generalforsamling afventer endelig dato

Corona-pandemien fortsætter som bekendt med at komme på tværs af en masse planlægning, Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen fra formanden

Det Herrens corona-år 2020 går på hæld, og det er tid for årets sidste nyhedsbrev. Læs om d Læs mere