Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Vigtig tværforbindelse mangler i undersøgelser

PRESSEMEDDELELSE
14. december 2016

En bred forligskreds har netop bevilget 65 mio. kr. til forundersøgelse og VVM-undersøgelse af en ny midtjysk parallelmotorvej – Hærvejskomitéen glæder sig over de politiske resultater, men påpeger alvorlig mangel i undersøgelsen – vigtig tværforbindelse mangler i de korridorer, der skal undersøges –tværforbindelse er afgørende for den vigtige aflastning af Vejle Fjord-broen og bedre forbindelse fra Fyn til Billund Airport

Pressemeddelelse i Word-format

Faktaark med korridorerne for undersøgelser

Hent kort over korridorerne

Den politiske aftaletekst bag forliget

En bred forligskreds af de blå partier, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har netop bevilget 65 mio. kr. til nærmere undersøgelser af en ny midtjysk parallelmotorvej. Forundersøgelsen strækker sig hele vejen fra Hobro til Haderslev og på strækningen fra Give til Haderslev er der bevilget penge til VVM-undersøgelse, som er næste skridt i processen.

“Vi glæder os naturligvis over, at der tages endnu et stort og vigtigt skridt i realisering af parallelmotorvejen. Og vi skylder stor tak til den brede forligsskreds for at holde momentum og sikre hurtigst mulig fremdrift i en sag, som er vigtig for Danmarks store eksport af varer,” siger formand for Hærvejskomitén, Poul Andersen, som også er medlem af regionsrådet for Region Syddanmark.

Tværforbindelsen mellem parallelmotorvejen og Trekantområdet er her indtegnet – som principskitse – med rød pil

“Men i samme åndedrag må vi også påpege, at der mangler et meget vigtigt led for at opnå makismal aflastning på Vejle Fjord-broen: Tværforbindelsen fra parallelmotorvejen til og fra Fyn/Sjælland. Denne forbindelse er helt vital for aflastningen på Vejle Fjord-broen, som er godt på vej til at være fyldt helt op om ganske få år,” påpeger Poul Andersen.

Tværforbindelsens betydning er dokumenteret i Vejdirektoratets seneste rapport fra 1. juli i år. Her undersøges bl.a. Korridor B og Korridor B+, hvor forskellen er netop tværforbindelsen, og betydningen for aflastning på Vejle Fjord er meget markant:

  • Med Korridor B (uden tværforbindelse) aflastes Vejle Fjord-broen med 5.800 biler i døgnet
  • Med Korridor B+ (med tværforbindelse) aflastes Vejle Fjord-broen med 17.900 biler i døgnet

Vejle Fjord-broen er et af de mest presserende trængselsproblemer på E45, og det er ikke realistisk at udvide yderligere med en helt ny bro. Derfor henstiller Hærvejskomitéen kraftigt til, at man også inddrager tværforbindelsen i forundersøgelser og VVM-redegørelse.

For uddybende kommentarer og mere information:
Formand for Hærvejskomitéen, fhv. MF Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74 

Presseservice og yderligere baggrundsdata:
VestKom PR, telefon 40 54 21 33, mail: kh@vestkom.dk

 

  • NYHEDER

Status og nytårshilsen i nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen

  Så er det igen blevet tid for et nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen. Læs bl.a. om: G Læs mere

Minister og Vejdirektoratet til generalforsamling 12. marts

 

Sæt kryds i kalenderen – Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalfo Læs mere

Hærvejskomitéens høringssvar til Vejdirektoratet

  Hærvejskomitéen har netop afgivet sit høringssvar i forbindelse med Vejdirektoratets VV Læs mere