Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Trafikprojekter giver større gevinster end hidtil beregnet

PRESSEMEDDELELSE

11. november 2014
Økonomiske gevinster ved store transportprojekter større end hidtil beregnet – de bredere økonomiske effekter giver op til 20 pct. oven i den traditionelle beregning af samfundsgevinst – Hærvejsmotorvejens gode samfundsøkonomi vil reelt være endnu større – offentlig høring i dag sætter fokus på området

Download pressemeddelelse med faktaark i Word-format
Download kort præsentation af debatoplæg fra Copenhagen Economics
Download debatoplæg fra Copenhagen Economics

Nye trafikinvesteringer giver ofte større gevinster i virkeligheden end hidtil beregnet.

Det viser et debatoplæg fra Transportministeriet og Copenhagen Economics, som i dag var centrum for en offentlig høring på Christiansborg. Rapporten om de bredere økonomiske gevinster påviser, at transportprojekter ofte rummer langt større værdi for samfundsøkonomien end i de traditionelle beregninger.

Kort fortalt har samfundets rente på trafikinvesteringer hidtil ikke medtaget de dynamiske effekter, men udelukkende fokuseret på direkte gevinster ved f.eks. sparet køretid for virksomheder og privatbilister. Copenhagen Economics anslår i sin rapport, at der typisk ligger en ekstra samfundsgevinst på 20 pct., som ikke regnes med.

“Det er en virkelig interessant pointe for beslutningerne om fremtidens infrastruktur. Og vi ser meget gerne en mere præcis beregning over de samlede gevinster ved Hærvejsmotorvejen,” siger formand for Hærvejskomitéen, medlem af regionsrådet i Region Syddanmark, Poul Andersen.

“I forvejen har Hærvejsmotorvejen en høj samfundsforrentning, men almindelig sund fornuft taler for endnu større og bredere effekt. Det ville være godt at få analyseret nærmere, så vi kan få flere konkrete data på bordet,” siger Poul Andersen.

De ekstra, dynamiske samfundsgevinster ved transportprojekter opstår på flere felter: Dels via mere fuldkommen konkurrence for varer og service og dels via mere mobilitet samt bedre incitamenter på arbejdsmarkedet. Endelig ses en effekt via såkaldt agglomeration – dvs. at virksomheder, ansatte og kunder placerer sig nærmere hinanden. Samme effekt og tilsvarende gevinst kan opnås med bedre infrastruktur.

  • NYHEDER

Interessant program til generalforsamlingen!

Mandag den 13. marts 2017 kl. 11.30-14.00 på Hotel Refborg, Læs mere

Tid og sted rykket for generalforsamling 13. marts i Billund!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Hærvejskomiteens generalforsamling, der afhol Læs mere

Nyhedsbrev med julehilsen

14. december 2014 I årets sidste nyhedsbrev kan du læse om: