Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Stærk opbakning på velbesøgt generalforsamling

Hærvejsmotorvejen rykker nærmere med hastige skridt, og den store opmærksomhed på sagen afspejlede sig også ved generalforsamlingen 13. marts på Hotel Refborg i Billund.

Over 40 personer var tilmeldt, men deltagerantallet rundede 50-60 personer, så det blev den hidtil mest velbesøgte generalforsamling for komitéen.

Formand Poul Andersen kunne i sin beretning se tilbage på et godt og begivenhedsrigt år, der levede op til de optimistiske toner på sidste generalforsamling. Han rettede i den forbindelse en særlig tak til fhv. transportminister Hans Chr. Schmidt for hans store arbejde med sagen.

“Vi var kede af at miste dig som minister, men glæder os til at udmønte det nye regeringsgrundlag i praktisk handling i samarbejde med din efterfølger,” sagde Poul Andersen.

Se præsentation til formand Poul Andersens beretning

Det nye regeringsgrundlag fra december var kulminationen på et hektisk arbejdsår, hvor nogle af de allertungeste danske eksportlokomotiver trak en stor del af læsset med et arbejde, der blev indledt i foråret.

Virksomhederne stod sammen i en stærk, fælles appel om hurtig politisk handling for at fremtidssikre Den Jyske Transportkorridor. Et stærkt signal, der gav genlyd på Christiansborg. Poul Andersen takkede samtidig de travle erhvervsledere, der havde prioriteret at deltage i arbejdsmøder og møder med politikere og rettede en særlig tak til direktør Mogens Therkelsen, der var primus motor i at samle virksomhederne i en fælles appel.

Den 1. juli sidste år blev en skelsættende dato, hvor Vejdirektoratet fremlagde sin seneste rapport om parallelmotorvejen, en genberegning af tre (+ én) korridorer med nye tal fra Landstrafikmodellen. Analysen bekræftede alle de stærke argumenter bag projektet, og dokumenterede også en stærk aflastning af Vejle Fjord-broen – hvis Tværforbindelsen til Trekantområdet vel at mærke er med!

Tværforbindelsen er helt afgørende, for den giver to-tre gange større aflastning af Vejle Fjord-broen, så det er vigtigt at få den med i forundersøgelserne, fremhævede Poul Andersen.

Og apropos Vejle Fjord og den generelle aflastning af E45, så gentog han endnu engang det budskab, som nogle borgmestre i Østjylland tilsyneladende bare ikke vil høre:

“Parallelmotorvejen er ikke et spørgsmål om enten-eller i forhold til udvidelser E45 – der er selvfølgelig brug for en både-og løsning. Parallelvejen er den langsigtede løsning, som også vil sikre luft til væksten i Østjylland på længere sigt,” fastslog formanden.

Landspolitikerne har dog øje for det overordnede, og Poul Andersen rettede en særlig og varm tak til Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen, som arbejder utrætteligt og vedholdende for sagen. Socialdemokratiets transportordfører Rasmus Prehn fik også en stor tak for arbejdet, der sikrer bred politisk opbakning til parallelmotorvejen.

“Vi har en god og stærk tradition for brede forlig på transportområdet, og det lykkes fordi gode folk som jer kæmper sagligt for sagerne – også internt i partierne,” lød takken fra Poul Andersen.

Kristian Pihl Lorentzen kunne som en kommentar til beretningen oplyse, at han for få dage siden havde drøftet Tværforbindelsen med transportministeren.

“Der bliver nok ikke tale om en egentlig forundersøgelse/VVM-undersøgelse. Men der er opbakning til en grundig trafikal analyse af potentialet for trafikaflastning – også i Trekantområdet,” lød meldingen fra Venstres transportordfører.

Kristian Pihl Lorentzen kunne i øvrigt oplyse, at forundersøgelser/VVM sandsynligvis bliver færdige medio 2019, et halvt års tid tidligere end den hidtidige frist.

Den formelle del af generalforsamlingen var hurtigt overstået. Hærvejskomitéen har en sund og stabil økonomi, takket være de gode bidragsydere i virksomheder, kommuner og Region Syddanmark.

I det forgangne år er der prioriteret ressourcer til arbejdet med eksportvirksomhederne, som også har båret frugt. Det blev besluttet at holde kontingentet uændret i år – også for at sikre et beredskab til information. Det blev rost, at komitéen er klar til ‘at sprede facts og reel information mod nogle af de falske myter, som nogle har interesse i at føde ind’, som det blev bemærket fra salen.

Vognmand Jørgen Egeskov ønskede at udtræde af Hærvejskomitéens styregruppe, da han har solgt sin virksomhed, og formanden takkede ham for en god indsats med stærke faglige input fra transportbranchens virkelighed.

Han afløses i styregruppen af en anden kapacitet fra vognmandsbranchen, direktør Mogens Therkelsen, som næppe behøver nærmere præsentation.

Efter den formelle del af generalforsamlingen gav trafikekspert Niels Græsbøll Olesen fra Trekantområdet en gennemgang af procedurerne for forundersøgelser og VVM-undersøgelse. Hvad sker der herfra, rent praktisk og konkret?

Se præsentation fra Niels Græsbøll Olesen

“Forundersøgelserne og VVM-undersøgelse for 1. etape er slået sammen og skal være færdig senest ultimo 2019, men vi hører jo så nu, at den nok bliver lidt tidligere,” oplyste Niels Græsbøll Olesen.

“Forundersøgelser er principielle linjer, og der behøver man ikke foretage nogen høring – som udgangspunkt er det en ren embedsmandsanalyse, der foretages i Vejdirektoratet.”

Når det gælder VVM-undersøgelser indledes processen med en offentlig høring – ideforslagsfasen – hvor alle kan byde ind med input.

“Som led i processen laves også skitseprojekter af én eller flere linjeføringer. I praksis er det korridorer ned på omkring 3-500 meters nøjagtighed, men kun på skitseniveau, så der kan stadig ske noget i den politiske proces,” forklarede Niels Græsbøll Olesen om procedurerne.

VVM-proceduren munder i et hovedforslag med ét eller flere alternativer, som så kommer i offentlig høring.

Trafikeksperten har også studeret den seneste udvikling på Vejle Fjord-broen, og tallene for de første måneder af 2017 ser endnu mere kritiske ud. Landstrafikmodellens vækst på 1,2 pct. er nu overhalet endnu mere, for væksten år til dato ligger på hele 8,3 pct. i forhold til samme periode sidste år!

“Bortset fra et enkelt år under finanskrisen, har trafikken ikke været nede i nærheden af prognoserne om 1,2 pct. vækst årligt. På de forskellige strækninger af E45 har vi allerede nået mellem 75 og 95 pct. af den forventede trafik i 2030! Og selv hvis trafikvæksten går ned på de 1,2 pct. fra prognosen fra nu af, når vi allerede kritisk trængsel på Vejle Fjord-broen i 2020-21,” fastslog Niels Græsbøll Olesen.

En veloplagt fhv. transportminister Hans Chr. Schmidt rundede generalforsamlingen af med en status på den politiske situation og arbejdet indtil nu. Inden han fratrådte som minister havde han forberedt hele arbejdet med Hærvejsmotorvejen, så hans efterfølger havde en fiks og færdig sag at trille i mål, men han skyndte sig at sende rosen videre.

Hærvejskomitéens tidligere formand, oberst Jens Chr. Lund (t.h.), havde også fundet vej til mødet og fejrede med sit tørklæde, at Viborg FF havde vundet en enkelt fodboldkamp.

 

“Jeg vil gerne starte med at rose oberst Jens Chr. Lund (Hærvejskomitéens tidligere formand) og andre visionære mennesker, der satte sig sammen og begyndte at snakke om Hærvejsmotorvejen,” indledte Hans Chr. Schmidt.

“Mange har andel i æren, men som minister har jeg også været heldig at have nogle helt fantastiske ordførere fra de forskellige partier.”

Han mindede også om, at transportpolitik er som skovdrift: Det tager laang tid at se resultaterne.

“Men en dag er man færdige, og så er alle glade – det er jo noget af det sjove ved transportpolitik. I sin tid havde vi jo sågar folk, der troede de ville savne Storebæltskaffen – så får man godt nok dårlig kaffe derhjemme…”

Hans Chr. Schmidt gjorde også opmærksom på en i vide kredse overset detalje, nemlig overflytning af miljøarbejdet med transportprojekter fra Miljøministeriet til Transportministeriet for et år siden.

“Det vil aldrig komme til at gå ud over miljøet – det er nemlig de samme regler – men det er en effektivisering og en lettelse. Det kommer Hærvejsmotorvejen også til at få glæde af, så jeg tror, det kommer til at holde med tidligere afslutning af forundersøgelser og VVM,” lød vurderingen fra Hans Chr. Schmidt.

  • NYHEDER

Status og nytårshilsen i nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen

  Så er det igen blevet tid for et nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen. Læs bl.a. om: G Læs mere

Minister og Vejdirektoratet til generalforsamling 12. marts

 

Sæt kryds i kalenderen – Hærvejskomitéen afholder sin årlige generalfo Læs mere

Hærvejskomitéens høringssvar til Vejdirektoratet

  Hærvejskomitéen har netop afgivet sit høringssvar i forbindelse med Vejdirektoratets VV Læs mere