Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Ny dag – nye økonomiske bortforklaringer fra ministeren


Onsdag den 14. april var der naturligt nok en hel række af spørgsmål til transportministeren i Folketingets spørgetid efter regeringens store trafikudspil.

Du kan selv høre spørgsmålene om Ny Midtjysk Motorvej og svarene fra ministeren her
(indtast minuttal 14:16:40 i uret forneden, klik på “Gå til klokkeslæt” og slå lyden til)

 

Se vores faktacheck nedenfor – her en udskrift af ministerens svar:

MF’eren Anni Matthiesen (V) spurgte Benny Engelbrecht om hans begrundelse for ændringen med fravær af Ny Midtjysk Motorvej i det nye trafikudspil, når regeringen gik til valg i 2019 på et oplæg, hvor den indgik?

“Det er korrekt, at Ny Midtjysk Motorvej fremgik af Socialdemokratiets oversigt over mulige relevante projekter, som kunne drøftes politisk i forbindelse med en kommende infrastrukturplan tilbage i januar 2019,” svarede transportministeren.
“Men det er svært at komme udenom, at resultaterne af undersøgelserne ikke var så fantastiske som det tidligere var forventet i den strategiske analyse af Ny Midtjysk Motorvej. Den interne rente, som blev vurderet i den strategiske analyse fra 2013, blev faktisk halveret i den VVM-undersøgelse, som blev færdiggjort i 2020. Og derfor synes jeg bestemt heller ikke, at der er nogen skam i, at vi er blevet klogere med det nye beslutningsgrundlag fra sidste år,” lød det videre fra Benny Engelbrecht.

Derefter fulgte Anni Matthiesen op ved at påpege, at Hærvejsmotorvejen har en samlet forrentning på 5,4 pct. og spurgte, om man ikke skal se på økonomien i projektet i sin helhed – for hele strækningen?

“Øh – i denne sammenhæng har vi jo ret konkrete tal, fordi vi har en VVM-undersøgelse for den sydlige del, som sådan i hele træskolængder koster syv mia. at lave. Så er det rigtigt, at der er lavet en strategisk analyse for den nordlige del, men den kan vi ikke på samme måde regne en ret præcis samfundsøkonomi på,” lød det fra Benny Engelbrecht.
“Der er lavet nogle overslag på, hvad det vil koste, og dét, fru Anni Matthiesen gør her, er at lave sådan en samlet vurdering ved at lægge de to tal sammen. Helt sådan kan man ikke tænke. Derfor er vi også nødt til at kigge på den sydlige del, som alt andet lige er dårligere forrentet end dét, der lå i den strategiske analyse.”

Anni Matthiesen forsøgte derpå at få bekræftet, at Ny Midtjysk Motorvej har en god økonomi – uanset hvad man kalder analyserne. Hun sammenlignede ministerens tilgang med at vurdere Kattegat-projektet med en bro, der kun går til Samsø – og ikke videre – og spurgte igen, om projektet ikke har en god økonomi?

“For en god ordens skyld – vi adresserer ikke spørgsmålet om Kattegat-forbindelsen i udspillet. Der er en forundersøgelse i gang, som vi afventer konklusionerne på. Dét vi kan vide med sikkerhed er, at den VVM-redegørelse, der ligger, har vi kunnet regne nogle rimeligt præcise tal på. Men det er også klart, at der er jo en risiko for, at hvis man laver en VVM-undersøgelse af den nordlige del, at vi så får den samme konsekvens – altså at samfundsværdien bliver halveret, som det skete på den sydlige del. Og derfor kan man faktisk ikke konkludere, som fru Anni Matthiesen gør,” lød svaret fra Benny Engelbrecht.

Faktacheck:

 

Påstand nr. 1 – Ny Midtjysk Motorvej har en dårlig samfundsøkonomi

Fakta: Se tallene her

Påstand nr. 2 – Der er kun lavet “strategisk analyse” med “nogle overslag” for nordlig del

Fakta: Vejdirektoratet har lavet en forundersøgelse for den nordlige del – med brug af samme Landstrafikmodel og samme samfundsøkonomiske model som VVM-undersøgelsen for den sydlige del.

Påstand nr. 3 – Økonomitallene for den nordlige og sydlige del kan ikke regnes sammen

Fakta: Den samlede økonomi for de to dele kan godt regnes sammen i ét tal – præcis som Vejdirektoratet har gjort i tallet 5,4 pct. for den samlede, interne rente for hele projektet.
Dette er bekræftet af Vejdirektoratets eksperter.

Påstand nr. 4 – En VVM-undersøgelse af den nordlige del kunne risikere at vise “en halvering af samfundsøkonomien”

Fakta: Den nordlige del er allerede – jfr. påstand nr. 2 – beregnet med nøjagtigt samme metoder i forundersøgelsen som VVM-undersøgelse for den sydlige del.

Og i øvrigt – hvis man følger ministerens logik om at “blive klogere” i forhold til forældede analyser, så burde det samme vel gælde for eksempelvis 3. Limfjordsforbindelse?
Her er samfundsøkonomien langt mere end halveret i forhold til den første analyse fra 2011
– fra 7,8 pct. til nu 3,5 pct…

Det kan du læse mere om på side 141 i VVM-undersøgelsen her

 

  • NYHEDER

Jan Hessellund ny formand for komitéen

PRESSEMEDDELELSE 1. september 2021 Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, afløser Læs mere


Generalforsamling afventer endelig dato

Corona-pandemien fortsætter som bekendt med at komme på tværs af en masse planlægning, Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen fra formanden

Det Herrens corona-år 2020 går på hæld, og det er tid for årets sidste nyhedsbrev. Læs om d Læs mere