Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Mundbind lagde ingen dæmper på forsinket generalforsamling


 

Med et halvt års forsinkelse på grund af corona-restriktioner fik Hærvejskomitéen afholdt sin generalforsamling 9. september i Billund Lufthavn. Her er der selvfølgelig krav om mundbind, men vel ankommet til mødelokalet kunne de afmonteres, så den engagerede debat kunne flyde frit.

Komitéens sekretariatschef Henrik Hansen blev valgt som dirigent og startede med at beklage den forsinkede afvikling.

”Corona-situationen har jo gjort, at der er gået halvandet år siden sidste generalforsamling. Og vi kan konstatere, at der er sket rigtigt meget siden da, men desværre ikke så meget, som vi kunne ønske os på infrastrukturområdet,” bemærkede Henrik Hansen.

Formand Poul Andersen kunne i sin beretning først og fremmest glæde sig over, at der kom facts på bordet i det forgangne år. I januar 2019 offentliggjorde Vejdirektoratet sin længe ventede og lidt forsinkede VVM-redegørelse for den sydlige del af projektet, og måneden efter frigav man forundersøgelsen af den nordlige del.
”Teknisk er det to analyser på forskelligt detaljeniveau, men de udgør jo en helhed i vurderingen af det samlede projekt. Så i vores øjne havde det været mere naturligt at præsentere dem samlet,” påpegede Poul Andersen.

Analyserne dokumenterer en god samfundsøkonomi, som naturligt nok bliver endnu bedre, når hele projektet er gennemført fra nord til syd.
”Trafikken faldt jo drastisk under nedlukningen af Danmark, men hverdagen vender tilbage, og vi ser ingen tegn på, at trafikudviklingen skulle ændre sig i et længere perspektiv. Vejtrafikken vil fortsat stige, og det er jo grundlæggende et sundhedstegn for vores samfund og velfærd,” understregede formanden.

Samlet set vil Ny Midtjysk Motorvej ifølge Vejdirektoratets grundige analyser få en samfundsrente på op til 5,4 pct. for de mest optimale linjeføringer. Det er en rigtig flot samfundsøkonomi og langt over de ca. 3,7 pct., som er Vejdirektoratets gældende tommelfingerregel for et rentabelt infrastrukturprojekt.

”Det burde jo være nemt nok og helt logisk at se på det samlede billede, men alligevel valgte vores transportminister at løbe med halv vind og tale om dårlig samfundsøkonomi i projektet. Men man kan altså ikke lave en hel konklusion på en halv analyse,” fastslog Poul Andersen.

Det er ministeren blevet gjort opmærksom på flere gange – bl.a. også af dygtige journalister – men alligevel fremturede han med sit budskab.
”Hvis en usandhed gentages ofte nok, risikerer den jo at blive til sandhed, så det har vi reageret skarpt på. Det handler selvfølgelig om politisk taktik fra ministeren, men fra komitéens side vil vi fortsat insistere på en åben, ærlig og redelig debat – baseret på facts!”

I samme åndedrag gav Poul Andersen et svirp til de modstandere af projektet, som bringer myter og direkte usandheder til torvs i debatten.
”Men vi kommer ikke udenom, at rigtig mange mennesker er berørt af det her kæmpestore projekt, og det har vi stor respekt for. Af samme grund kom vi med en meget klar og kraftig appel til politikerne i vores høringssvar: Se nu i det mindste at få besluttet en linjeføring!”

Når det gælder fremtiden, peger Hærvejskomitéen på, at den grønne omstilling og teknologiske udvikling vil give endnu større behov for individuel, grøn transport.
”I gamle dage var kollektiv transport grøn, og bilkørsel var sort. Men gamle dage er længe siden, og nu kommer elbilerne for alvor. Alle de store bilproducenter er i fuld gang med at sælge grønne biler, og der er endnu flere og bedre modeller på vej,” sagde Poul Andersen.

Han pegede også på, at udviklingen indenfor såkaldte ’elektrofuels’ også kaldet ’flydende el’ er i fuld gang, så den tunge transport også kan komme på vognen.
”Så vi kan roligt bygge nye veje – også til en grøn fremtid med høje ambitioner for klimaet,” fastslog han.

Foreløbig ligger der dog et stort ”politisk vejarbejde” lige foran os.
”Det bliver en travl og afgørende politisk sæson, hvor der forhåbentlig også bliver både plads og forståelse for en ny infrastrukturplan,” lød håbet fra Poul Andersen.
”Så det er vigtigere end nogensinde, at vi står sammen. Hold fast i den fælles opbakning og kæmp for den overordnede ide – det er vejen frem!

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen fortalte i en kommentar til beretningen, at han også havde undret sig over opdelingen af de to analyser.
”Vi fik faktisk præsenteret begge analyser ved forpræsentationen for transportudvalget, hvor det hele lå klar. Så det undrer, at man kun offentliggjorde den ene analyse i første omgang. Det har haft en vis effekt på nogen, må vi bare sige,” lød det fra Kristian Pihl Lorentzen.
”Politisk vejarbejde er også et godt udtryk for dét, der venter os. Vejarbejde betyder jo normalt nedsat hastighed, og det gælder desværre også her. Forhåbentlig kommer vi til at forhandle en ny infrastrukturplan i januar 2021,” lød hans vurdering af tidshorisonten.

Med beretningen godkendt kunne Henrik Hansen kunne derefter fremlægge komitéens regnskab for 2019, som viste et minus på knap 18.000 kr.  – et lidt mindre underskud end budgetteret.

”Budgettet for 2020 er det jo lidt sent at tale om her i september, men vi har kalkuleret med indtægter på 400.000 kr. og et underskud på 100.000 kr. Det er jo nu, slaget skal slås, men på grund af corona-situationen kommer vi nok ikke til at realisere hele underskuddet i år,” forklarede Henrik Hansen.

”Det er fortsat planen at afholde vores transporthøring på Christiansborg, så snart det er muligt og giver mening, men lige nu er det jo svært at planlægge særlig langt frem.”
Forsamlingen godkendte regnskabet, budgettet med uændret kontingent og genvalget af Ullits & Winther som revisor.

Derefter gennemgik medlem af komitéens arbejdsgruppe, chefkonsulent Niels Græsbøll Olesen fra Region Syddanmark, resultaterne fra VVM-redegørelse og forundersøgelse for at give et overblik over de faktuelle forhold i analyserne.

Se Niels Græsbølls sammenfatning af analyserne

”Foreløbig er kun to trafikprojekter beregnet med den nye Landstrafikmodel, som ikke bare regner på døgntrafik set under ét, men også på tidsbånd i løbet af dagen. Desuden bruges nu en revideret samfundsøkonomisk model,” forklarede Niels Græsbøll Olesen om de nye analysemetoder, der indtil nu er anvendt på Ny Midtjysk Motorvej og udvidelsen af E45.

”Generelt kommer de fulde effekter for både aflastning og samfundsøkonomi først frem med fuld udbygning af projektet. Så det er uheldigt for overblikket, at undersøgelserne er delt op i to. Med fuld udbygning af både den sydlige og nordlige del, kan man fjerne op til 10 pct. af bilerne på Vejle Fjord-broen, og generelt stiger den samlede samfundsrente med 0,8 procentpoint, når projektet gennemføres fuldt ud med den nordlige del,” uddybede han.

Han gjorde også opmærksom på, at antallet af høringssvar skal ses i relation til det meget store omfang af projektet.
”Der er rigtigt mange alternative linjeføringer i spil, der kan kombineres på forskellig måde. I alt er der undersøgt ca. 180 km ny motorvej, og det betyder selvfølgelig også, at rigtigt mange lodsejere er berørt af de mange linjeføringer,” påpegede Niels Græsbøll Olesen.

Hans præsentation oplister anlægsøkonomi, trafik og samfundsøkonomi for de seks alternativer, og her tegner sig et entydigt billede: De tre østlige alternativer har generelt lavere anlægspriser, højere trafiktal og dermed også bedre tal for samfundsøkonomi.
”Generelt opnås den største aflastning ved linjeføring tættest på E45, for her er den største tidsbesparelse,” uddybede Niels Græsbøll Olesen på basis af de mange spørgsmål og kommentarer til hans gennemgang.

Han oplyste desuden, at udvidelse af E45 allerede er regnet ind i analysen af samfundsøkonomi for Ny Midtjysk Motorvej. Ifølge planen vil Vejdirektoratet efter behandling af høringssvarene komme med sin indstilling til transportministeren sidst på året – det er dog uklart, om den også vil rumme anbefaling af én enkelt linjeføring.

I den efterfølgende debat om komitéens fremtidige aktiviteter gav Kristian Pihl Lorentzen bl.a. en status over rigets tilstand rent politisk på transportområdet.
”Processen med et nyt transportforlig bliver forsinket igen og igen, men det skyldes retfærdigvis ikke uvilje fra transportministeren. Timingen besluttes simpelthen i et andet luftlag, hvor man gerne vil have bl.a. klimaforhandlingerne på plads først. Derfor bliver det realistisk set i starten af det nye år,” vurderede transportordføreren.

Han pegede også på, at afklaringen af Togfondens fase 2 er en stor knast for regeringen og dens støttepartier, som også skal ses i sammenhæng med Kattegat-projektet.
”Der er nogle ting, der skal løsnes op for her. Men for politikere er det jo drøj kost at æde egne ord,” lød det med et glimt i øjet.


”Men vi står med stærke argumenter og hele 31 borgmestre, der bakker op om projektet. Vi skal også have fagforeningerne meget mere aktivt med i kampen, for det er jo deres medlemmers job og pendlersituation, der står på spil,” påpegede Kristian Pihl Lorentzen.
”Vi må ikke tabe modet, for det er nu, slaget skal slåes. I hæren var vi ofte mest trætte, når vi var en kilometer fra målet, men det er dér, skal kæmpes,” lød majorens peptalk til tropperne.

Spørgsmålet om komitéens holdning til linjeføring blev endnu engang bragt på bane, og konklusionen var den samme som hidtil: Komitéens holdning er, at den bedste vej må vinde.

”Jeg har hele tiden sagt, at vi ikke skal pege på en linjeføring. Det kan vi ikke håndtere, for det er farligt for sammenholdet, eftersom vi har forskellige lokale interesser,” lød det uden tøven fra Carsten Kissmeyer, MF (V) og medlem af Hærvejskomitéens styregruppe.

Formanden var også klar i mælet.
”Det er trafikudvalget og Folketinget, der kommer til at beslutte det her. Hver kommune er kommet med sin indstilling ud fra forskellige interesser, og det kommer politikerne til at tage stilling til,” fastslog Poul Andersen.
”Det ville være altødelæggende, hvis vi kommer ud med en stor uenighed – det kan jeg selv huske fra min tid i Folketinget. Det var jo fantastisk, når folk ikke kunne blive enige, for så kunne vi bruge pengene på andre ting,” lød det med fynsk lune fra formanden, der rundede generalforsamlingen af med en appel om fælles fodslaw.

”Lad os nu stå sammen og give den en skalle! Og lad være med at skyde nogle af de andre projekter ned. Brug energien på at fastholde, at det her er et rigtigt godt projekt, og så må de finde ud af en linjeføring på Christiansborg.”

 

  • NYHEDER

Jan Hessellund ny formand for komitéen

PRESSEMEDDELELSE 1. september 2021 Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, afløser Læs mere


Generalforsamling afventer endelig dato

Corona-pandemien fortsætter som bekendt med at komme på tværs af en masse planlægning, Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen fra formanden

Det Herrens corona-år 2020 går på hæld, og det er tid for årets sidste nyhedsbrev. Læs om d Læs mere