Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Misinformation fra ministeren – igen…


Transportminister Benny Engelbrecht går jævnligt rundt og påstår, at Midtjysk Motorvej har en dårlig samfundsøkonomi. Men man kan jo altså ikke bedømme et helt projekt på en halv analyse…

For alle der interesserer sig for facts, kan vi henvise til vores tidligere pressemeddelelse om den samlede økonomi i projektet samt et par hovedpunkter her:

 

 • Midtjysk Motorvej har en god samfundsøkonomi – for det samlede projekt Haderslev-Hobro er den såkaldt interne rente (samfundsrenten) på 5,4 pct.
  Se side 10, 2. spalte i forundersøgelse for Give-Hobro

 

 • De eneste andre projekter, som hidtil er beregnet med den nye Landstrafikmodel, er udvidelsen af E45 og 3. Limfjordsforbindelse – så der kan ikke sammenlignes direkte med alle de øvrige projekter, som er beregnet med gamle modeller

 

 • Til sammenligning har f.eks. udvidelse af E45 Vejle-Skanderborg S en intern rente på 3,8 pct. for hele strækningen.
  Se side 29, øverste skema i VVM-undersøgelse Vejle-Skanderborg

 

 • Et projekt vurderes som rentabelt, hvis det har en intern rente på 3,5 pct.
  Tallet lå tidligere på 3,7 pct. men blev nedjusteret i forbindelse med opdatering af VVM-undersøgelse for 3. Limfjordsforbindelse (offentliggjort 25. februar 2021)
  – se side 36, første spalte i VVM-undersøgelse af 3. Limfjordsforbindelse

 

 • Midtjysk Motorvej ligger med 5,4 pct. dermed langt over målet for en god samfundsøkonomi

 

 • Transportministeren forholder sig udelukkende til tallene fra VVM-undersøgelsen for et halvt projekt, nemlig strækningen Give-Haderslev.
  Det svarer til at vurdere økonomien i Kattegat-projektet på en bro, der kun går til Samsø – og slutter dér…

 

 • NYHEDER

Jan Hessellund ny formand for komitéen

PRESSEMEDDELELSE 1. september 2021 Adm. direktør Jan Hessellund, Billund Airport, afløser Læs mere


Generalforsamling afventer endelig dato

Corona-pandemien fortsætter som bekendt med at komme på tværs af en masse planlægning, Læs mere


Nyhedsbrev med julehilsen fra formanden

Det Herrens corona-år 2020 går på hæld, og det er tid for årets sidste nyhedsbrev. Læs om d Læs mere