Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Hele Hærvejsmotorvejen bør indgå i undersøgelse


P R E S S E M E D D E L E L S E
29. juni 2015

Det nye regeringsgrundlag sikrer undersøgelse af første etape for Hærvejsmotorvejen – Hærvejskomitéen glæder sig til fortsat dialog med den nye, men erfarne transportminister – vigtigt med en undersøgelse af hele Hærvejsmotorvejen for at få det sande billede af effekten – fuld aflastning af E45 kræver realisering af hele parallelmotorvejen fra nord til syd

Download pressemedelelsen i Word-format

Regeringsgrundlaget for Danmarks nye regering fastslår nu, at der skal gennemføres en undersøgelse af en ny midtjysk motorvej på strækningen Give-Billund-Lunderskov. Dermed tages første skridt i realiseringen af den såkaldte Hærvejsmotorvej, og det glæder man sig over hos Hærvejskomitéen, der arbejder for en midtjysk parallelmotorvej til aflastning af E45.

“Det er en vigtig første etape, der nu skal undersøges, og vi glæder os til at få endnu flere facts på bordet. Hærvejsmotorvejen er en indlysende rigtig løsning, der giver et mere fleksibelt trafiksystem i hele Vestdanmark, og det vil en grundig undersøgelse dokumentere yderligere,” siger formand for Hærvejskomitéen, Poul Andersen, medlem af Regionsrådet i Region Syddanmark for Socialdemokraterne.

”Vi glæder os til at fortsætte den gode dialog fra forgængeren med den nye transportminister, som kender trafikområdet grundigt fra sin seneste tid som minister. Med sin personlige baggrund kender han også de trafikale udfordringer i Vestdanmark særdeles godt, så han ved, at første etape af Hærvejsmotorvejen ikke kan stå alene,” påpeger Poul Andersen.

“Den valgte strækning er et naturligt sted at starte med første etape, fordi den giver en umiddelbar aflastning af trafikken på Vejle Fjord-broen. Men det er lige så naturligt, at vi først får den fulde aflastning af E45, når Hærvejsmotorvejen er fuldt realiseret. Derfor vil vi kraftigt opfordre til, at der laves undersøgelse for hele strækningen for at få det sande billede, bl.a. af potentialet for aflastning af E45 og de bredere økonomiske effekter.”

Hærvejskomitéen vil nu fortsætte sit arbejde med at sikre et sagligt og seriøst grundlag for de store beslutninger, der venter på infrastrukturområdet de kommende år. Dels ved at pege på de trafikale fordele, dels ved at belyse de store perspektiver for vækst og beskæftigelse ved at koble helt nye områder, virksomheder og arbejdstagere på motorvejsnettet.

For uddybning og mere information, kontakt:
Formand for Hærvejskomitéen, Poul Andersen, mobil 23 23 61 50
Sekretariatschef for Hærvejskomitéen, erhvervsdirektør Henrik Hansen, 40 13 44 74

  • NYHEDER

Interessant program til generalforsamlingen!

Mandag den 13. marts 2017 kl. 11.30-14.00 på Hotel Refborg, Læs mere

Tid og sted rykket for generalforsamling 13. marts i Billund!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Hærvejskomiteens generalforsamling, der afhol Læs mere

Nyhedsbrev med julehilsen

14. december 2014 I årets sidste nyhedsbrev kan du læse om: