Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

Godt på vej i 2015, men husk at se hele billedet!

Året 2015 gav det endelige gennembrud for Hærvejsmotorvejen, men også et år, der stadig levner god plads til et par juleønsker fra Hærvejskomitéen.

Poul Andersen high res
Efter et langt tilløb til en kort valgkamp og med nye ministre på plads blev første etape af Hærvejsmotorvejen skrevet ind i regeringsgrundlaget.
Så langt så godt.
Strækningen Give-Lunderskov er et naturligt sted at starte, hvis man ikke kan beslutte hele Hærvejsmotorvejen på én gang. Men som det er påpeget i flere analyser både fra os og Vejdirektoratet, så får vi først den fulde aflastning af E45, når hele strækningen fra Nordjylland til Sønderjylland er etableret.

I årets løb fik vi også dokumenteret, at det haster med en beslutning nu.
Efter finanskrisen stiger trafikken igen markant på E45 – og ikke mindst på Vejle Fjord-broen. Den 12. november havde vores arbejdsgruppe foretræde for Transportudvalget fulgt af et møde med transportministeren, hvor vi fremlagde nye fremskrivninger baseret på de officielle, dugfriske trafiktal.

Uanset, hvordan man måler det, vil Vejle Fjord-broen sande til inden 2030.
Det gælder også, hvis man anvender Vejdirektoratets meget konservative trafikvækst, som forlængst er overhalet af virkeligheden.

I den nærmeste fremtid kan vi glæde os til en genberegning med Landstrafikmodellen af de tre belyste korridorer for den ny parallelmotorvej, og beregningerne skulle blive færdig i starten af foråret 2016, melder ministeriet. Og til vores generalforsamling 1. februar præsenterer vi en helt ny analyse af de bredere økonomiske effekter af Hærvejsmotorvejen til hjælp for beslutningen.

Husk på, at en ny parallelmotorvej vil være til gavn for hele Vestdanmark, og i saglighedens tjeneste har Hærvejskomitéen to klare juleønsker til politikerne:

Dels en forundersøgelse af hele strækningen for Hærvejsmotorvejen
Dels, at de nye genberegninger ikke udelader den vitale forbindelse fra Hærvejsmotorvejen til Trekantområdet, som giver markant mere aflastning af trafikken til/fra Fyn og Sjælland

Det vil give et langt mere sagligt og retvisende billede af Hærvejsmotorvejens samfundsbetydning, og det er såmænd det eneste, vi ønsker os.

Vi ønsker alle en rigtig Glædelig Jul samt et godt og trafiksikkert Nytår!

Med venlig hilsen
Poul Andersen
Formand for Hærvejskomitéen

 

car_img
  • Nyheder

Formel indkaldelse til generalforsamling

  Kære medlemmer og interessenter af Hærvejskomiteen læs mere

Landstrafikmodel undervurderer trafikvækst

Beregningerne fra den nye Landstr læs mere

Generalforsamling 1. februar

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Hærvejskom læs mere

Javaterm1.pw
Renew Now