Synes godt om på facebook
- og vær opdateret hele tiden

God generalforsamling med optimistiske toner

Hærvejskomitéens generalforsamling mandag den 1. februar i Billund Airport blev afviklet i en god og konstruktiv atmosfære med optimisme for fremtiden.

Meget er gået den rigtige vej for Hærvejsmotorvejen i det forløbne, men der er lang vej i mål endnu, lød påmindelsen fra flere sider.

Transportminister Hans Chr. Schmidt pegede i sit oplæg på, at Hærvejsmotorvejen nu for alvor er rykket op på den politiske dagsorden.

Haervejskomiteen generalforsamling 02 web

”Nu kan vi tale om en tid før og en tid efter, at vi fik den ind i regeringsgrundlaget. Og vi har vi jo ikke kun gjort det for den gode stemning her i forsamlingen, men fordi vi ser et behov for at investere i de danske veje,” understregede transportministeren.

Han forsikrede også om, at han og resten af regeringen er meget bevidste om, at de voksende trængselsproblemer er et dagligt og meget reelt problem for mange trafikanter – både privatbilister og erhvervsvirksomheder.

”Men så kommer spørgsmålet ofte: Hvorfor gør I ikke noget ved det? Men det er jo ikke atomfysik – det handler om at få det til at hænge sammen økonomisk. Jeg bliver lidt træt i hovedet, hvis nogen beskylder os for ikke at ville gøre noget ved det – det handler jo om, hvorvidt vi kan få pengene fri,” påpegede Hans Chr. Schmidt.

”Det er i dét lys, vi skal se en ny midtjysk motorvej. Det kan jo vare længe – ja. Men for os, der kan huske, hvordan det var, inden vi fik motorveje, var det jo et kæmpe fremskridt. Prøv at lade tankerne flyde tilbage og se på, hvad var der egentlig før? Det svarer jo til at fortælle børn, at vi engang sejlede over Storebælt!”

Ministeren mindede også om de to generelle formål med udbygning af infrastruktur: Afvikling af trafik og udvikling af vækst.

”Hærvejsmotorvejen kan både aflaste E45 og skabe mere mobilitet i Midtjylland. I den sammenhæng må vi finde en linjeføring, der aflaster E45 bedst muligt, og det finder vi en løsning på. Statsministeren har jo sagt, at skal gå vest om Vejle Ådal, og regeringen er kommet med sit forslag til en linjeføring, som vi må se, om vi kan blive enige, når vi skal til at forhandle,” sagde Hans Chr. Schmidt.

”Jeg ved, at I gerne ser, at det går meget hurtigere. Men vi skal starte et sted, og nu har vi i hvert fald et regeringsgrundlag, hvor der står, at vi skal have den motorvej!”

DSC_1573

Ministerens partikollega, Venstres trafikordfører Kristian Pihl Lorentzen, pegede på, at det er utrolig vigtigt at få fakta på bordet, for at imødegå de mytedannelser, som modstanderne af Hærvejsmotorvejen fører til torvs.

”Der er en virkelighed på Vejle Fjord-broen, som ingen i Jylland kan være tjent med. Og det her projekt er jo skræddersyet til både afvikling af trafik og udvikling i områder, hvor der ikke er helt så meget damp på kedlerne,” sagde Kristian Pihl Lorentzen.

DSC_1582

Adm. direktør og partner Martin Hvidt Trelle fra analysehuset Copenhagen Economics præsenterede hovedresultaterne af en kommende analyse, som dog indtil videre kun er baseret på foreløbige tal. I løbet af foråret kommer der opdaterede trafiktal fra Landstrafikmodellen, der skal tjene som basis for beregningerne.

Derfor udsender vi ikke den foreløbige version af analysen, men kort fortalt regner den på de bredere, økonomiske samfundsgevinster ved ny infrastruktur, som ikke er med i de traditionelle beregninger. Modellen er udviklet efter oplæg fra Transportministeriet, og de foreløbige tal – som er holdt til den forsigtige side, netop fordi de er foreløbige – ser meget lovende ud.

DSC_1599

Dagens sidste punkt inden den formelle del af generalforsamlingen var et indlæg fra udviklingskonsulent Niels Græsbøll Olesen fra foreningen Trekantområdet Danmark.

Han gav en grundlæggende og generel indføring i trafikmodeller og brugen af dem og gav os derefter et nærmere kig på trafikudviklingen på Vejle Fjord-broen.

DSC_1587

Trafikmodeller og metodikken er kompliceret stof, men det ligger fast, at den faktiske trafikudvikling på Vejle Fjord-broen allerede nu er tæt på at overhale den trafik, som prognoserne forventer i år 2030!

Se graf over trafikudvikling på Vejle Fjord-broen sammenlignet med Landstrafikmodellen

Se også vores pressemeddelelse fra efterårets foretræde for Folketingets Transportudvalg

På den baggrund blev der drøftet forskellige muligheder for eventuelt at kvalificere datagrundlag og trafikmodeller for at sikre et bedre og mere virkelighedsnært grundlag for de politiske beslutninger.

DSC_1596

”Jeg kan også være bekymret for, hvordan trafikken på Vejle Fjord ser ud allerede i 2020. Og jeg kan sagtens forstå dem, der siger, at vi skal se at komme i gang med at finde en løsning her og nu,” medgav Hans Chr. Schmidt.

”Men det er ikke meget værd, at jeg bare melder ud, for man skal møde de andre politiske parter ved et forhandlingsbord for at finde en fælles løsning. Og der jo altså flere områder, hvor det presser voldsomt på. Men vi skal også passe på, at vi ikke vænner os til at projekter absolut skal tage så og så lang tid. Vi oplevede jo f.eks. med Kliplev-motorvejen, at tingene nogle gange kan gøres lidt anderledes og meget hurtigere. For helt nye vejprojekter behøver vi måske ikke altid behøver at bruge så mange år, som vi traditionelt er vant til,” funderede transportministeren.

Efter de tre oplæg og efterfølgende drøftelser fulgte den formelle del af generalforsamlingen, som blev en rolig affære.

DSC_1542

Hærvejskomitéens formand Poul Andersen gennemgik aktiviteterne i det forgangne år og den nærmeste fremtid, herunder også det store arbejde, der foregår bag kulisserne og ikke finder vej til medierne.

Der var fuld opbakning fra forsamlingen, som også tog regnskabet til efterretning. Der var også genvalg uden modkandidater for de medlemmer af styregruppen, som var på valg.

  • NYHEDER

Interessant program til generalforsamlingen!

Mandag den 13. marts 2017 kl. 11.30-14.00 på Hotel Refborg, Læs mere

Tid og sted rykket for generalforsamling 13. marts i Billund!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen for Hærvejskomiteens generalforsamling, der afhol Læs mere

Nyhedsbrev med julehilsen

14. december 2014 I årets sidste nyhedsbrev kan du læse om: