Synes godt om på Facebook
- og vær opdateret hele tiden

Ministeren satte finansiering i fokus på generalforsamling


Jo – der er råd til en ny, midtjysk parallelmotorvej, og i det hele taget skal der fremover investeres mere i vejnettet.

Sådan lød den klare melding fra transportminister Ole Birk Olesen på Hærvejskomitéens generalforsamling 12. marts i Billund Airport med rekordhøjt deltagerantal på 68 personer.

“Der er behov for investering  i udvidelser og byggeri af nye veje. Og en midtjysk motorvej er et af flere projekter, vi skal have fokus på de kommende år,” fastslog Ole Birk Olesen i sit indlæg på generalforsamlingen.

“Vi skal prioritere vores veje – ellers sander trafikken til. Lige så snart der bliver rum til det – efter 2020 – skal vi bygge flere veje. Der er plads til de de ting, der er vigtige og giver mening at lave. Den midtjyske motorvej er Danmarkshistoriens største projekt, og vi må selvfølgelig se, hvad de opdaterede trafiktal betyder for økonomien. Men det er min klare forventning, at den fortsat vil vise sig som en god forretning for hele samfundet,” påpegede ministeren.

Efter hans indlæg var der tid til spørgsmål fra salen, og borgmester Egon Fræhr fra Vejen Kommune spurgte nærmere ind til, om der var plads på investeringsbudgettet i 2020.

“Det er jo lige efter 2020, men tidsplanen afhænger jo af mange ting – bl.a. af hvornår, der bliver udskrevet Folketingsvalg, og hvem der vinder. Den regering, jeg er med i, konstaterer, at vi bruger omkring 120 mia. kr. på at gøre jernbanen bedre i de her år, mod 40 mia. kr. til vejene – altså projekter, der allerede er besluttet,” forklarede Ole Birk Olesen.

“Derfor mener vi, at det bør være vejenes tur, når vi kan finde nye penge. Men lad nu være med at slås med andre landsdele om, at der ikke skal bruges penge her eller der – der skal bruges penge alle steder!”

Projektleder Leif Hald Pedersen fra Vejdirektoratet gav derefter en status på arbejdet med forundersøgelser og VVM-undersøgelse af det store projekt.

“I den indledende offentlige høring fik vi hele 221 høringssvar, og det vist Vejdirektoratets rekord. Og vi ser generelt en stor interesse for og debat om projektet – også internt mellem bidragsyderne til høringssvar,” fortalte Leif Hald Pedersen

“Vi skal nu forsøge at ‘gøre det komplicerede enkelt’ ud fra de forskellige hensyn til bl.a. trafikteknik, anlægsteknik, nabohensyn, naturforhold samt politisk acceptable løsninger – både finansielt og i relation til lokale forhold.”

Se præsentation fra Leif Hald Pedersen

Venstres transportordfører Kristian Pihl Lorentzen – der har arbejdet utrætteligt for parallelmotorvejen gennem mange år – gav i sit indlæg en aktuel politisk ‘trafikmelding’.

“Siden 2014 har vi haft et de facto anlægsstop, bl.a. fordi 10 mia. kr. til Femerntunnellen pludselig talte med i investeringsrammen, og det er ærgerligt, for der ligger faktisk fire mia. i midler. Fra 2020 lysner det lidt, og så er der plads til større investeringer igen,” fortalte Kristian Pihl Lorentzen.

“Jeg arbejder for en fælles forståelse for en bred, politisk aftale i 2019. Det var det, vi gjorde i 2009, da vi fandt 95 mia. kr. – vel at mærke ‘rigtige penge’, som vi havde i hånden. Det vil jeg gerne have gentaget i 2019 med en plan, der rækker frem til 2030, og her er den jyske parallelmotorvej selvfølgelig en vigtig del.”

Efter indlæg og spørgsmål fra den politiske verden og Vejdirektoratet fulgte den formelle del af generalforsamlingen. Her kunne Hærvejskomitéens formand se tilbage på endnu et travlt år, hvor aktiviteterne dog hovedsageligt var foregået bag kulisserne af respekt for arbejdsro til Vejdirektoratet.

“2017 var et rigtig godt år, hvor projektet blev meget konkret med forundersøgelserne. I vores høringssvar pegede vi på, at alle relevante alternativer bør undersøges – også med VVM-undersøgelse af Korridor B+ og ikke mindst den vitale Tværforbindelse – men det ligger desværre udenfor det politiske kommissorium,” sagde formand Poul Andersen blandt andet i sin beretning.

“I år vil vi have fokus på bevilling til VVM-undersøgelse af Tværforbindelsen og den nordlige del af parallelmotorvejen. Det er vigtigt, at vi holder momentum i arbejdet, og en analyse fra Vejdirektoratet har jo vist, at en forsinkelse på ti år ville koste samfundet hele 7,5 mia. kr. Samtidig viser de opdaterede trafiktal, som vi præsenterer her i dag, at trafikken på Vejle Fjord Broen allerede nu har overhalet trafikprognoserne for 2030! Det haster mere og mere med politisk handling, og derfor er 2018 et meget vigtigt og afgørende år for sagen.”

Se formandens beretning
Se referat fra generalforsamling

Direktør Henrik Hansen fra Hærvejskomitéens sekretariat kunne præsentere et regnskab med et overskud på 226.000 kr. efter et år, hvor de eksterne aktiviteter og omkostninger lå på et lavere niveau end normalt.

Omvendt budgetteres der i år med et planlagt underskud på ca. 200.000 kr., da der planlægges flere aktiviteter, bl.a. i form af en virksomhedskampagne og en større konference til efteråret.

Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg – nyt medlem af styregruppen

Borgmester Ulrik Wilbek fra Viborg og vognmand Ole Bang fra Haderslev blev udpeget som nye medlemmer af Hærvejskomitéens styregruppe.

Vognmand Ole Bang, Haderslev – nyt medlem af styregruppen

Dermed er Hærvejskomiténs styregruppe nu sammensat således:
Udpeget af kommuner og regioner:
Borgmester Ib Kristensen, Billund
Borgmester Ulrik Wilbek, Viborg
Udpeget af virksomheder, institutioner og foreninger:
Udviklingsdirektør Anders Nielsen, Billund Airport
Direktør Mogens Therkelsen, HP Therkelsen A/S
Vognmand Ole Bang Jensen, Vognmandsforretning Ole Bang
Udpeget af enkeltpersoner:
Poul Andersen
Jens Vibjerg
Carsten Kissmeyer

  • NYHEDER

8,3 mio. timer kan spares – per år!

8 millioner og 300.000 timer - hvert eneste år! Det er jo en slat, og det er, hvad trafikanterne k Læs mere


Nyhedsbrev bl.a. om virksomhedskampagne

Så blev det tid for nyhedsbrev fra Hærvejskomitéen igen. Læs om: Transportkonferencen Conn Læs mere


Vejinvesteringer giver stor samfundsgevinst

Vejinvesteringer giver rigtig god fornuft - for både miljø, trafiksikkerhed og samfundsøkonomi. Læs mere